Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Lễ Theo Ngày Trong Tháng 9

 


Ngày 14 tháng 9

Suy Tôn Thánh Giá

Lễ kính

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cậy thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn. Chúng con cầu xin...

 

Trong trường hợp ngày 14 tháng 9 trùng với ngày Chúa nhật, lấy Kinh Chiều I sau đây:

Kinh Chiều I

 

Thánh thi

 

Cờ Vua Cả tung bay phất phới

Thánh giá Người chói lọi oai phong,

Ai ngờ chính Ðấng Hoá Công

Thân treo thập giá lạ lùng xiết bao.

 

Người chịu đóng đinh vào khổ giá

Mũi giáo đâm thấu cả cạnh sườn,

Máu đào cùng nước chảy tuôn

Rửa ta sạch hết ngàn muôn tội tình.

 

Cây tô điểm đôi cành rực rỡ

Thấm máu Vua thắm đỏ cẩm bào,

Lựa từ gốc rễ thanh cao

Xứng cho Thánh Thể tựa vào thân ngươi !

 

Phúc thay giá chuộc đời treo sẵn

Trên cành ngươi trĩu nặng giờ đây,

Thân hình Chúa Tể quyền oai

Cứu người dương thế khỏi tay tử thần.

 

Ôi Tế Phẩm, Tế Ðàn cao sáng

Ðã chung phần khổ nạn quang vinh,

Chúa Trời hằng sống dâng mình

Chết đi để phúc trường sinh cho đời.

 

Lạy thánh giá, người người hy vọng

Trong ngày này, mở rộng thiên ân :

Tôi trung phúc đức tăng phần

Khoan hồng tha thứ tội nhân quy hồi.

 

Xin tán tụng Ba Ngôi Một Chúa

Chính là nguồn cứu độ trào dâng,

Nhờ ơn thập tự đỡ nâng

Ðoàn con khải thắng hát mừng thiên thu.

 

Ca vịnh

 

Tv 146 (147A)

 

ÐC: Chính Ðấng chịu khổ hình thập giá

đã từ cõi chết sống lại,

và cứu độ chúng ta. Ha-lê-lui-a.

 

Hãy ca ngơi Chúa đi!

Ðàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, thú vị dường nào, *

được tán tụng Người, thoả tình biết mấy!

 

Chúa là Ðấng xây dựng lại Giê-ru-sa-lem,

quy tụ dân Ít-ra-en tản lạc về. *

Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ,

những vết thương, băng bó cho lành.

 

Người ấn đinh con số các vì sao,

và đặt tên cho từng ngôi một.

 

Chúa chúng ta thật là cao cả,

uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường! *

Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy,

bọn gian ác, Người hạ xuống đất đen.

 

Hãy dâng Chúa bài ca cảm tạ,

gảy khúc hạc cầm mừng Thiên Chúa chúng ta.

 

Chúa kéo mây bao phủ

che kín cả bầu trời,

Người chuẩn bị cho mưa

rơi xuống trên mặt đất.

 

Chúa khiến mọc cỏ xanh

trên những miền đồi núi,

và các loài thảo mộc

cho người thế hưởng dùng.

 

Chúa cho loài gia súc

có đầy đủ thúc ăn,

bầy quạ non kêu đói

cũng luôn được no mồi.

 

Vó ngựa phi, Chúa không ưa chuộng,

chẳng thích gì chân kẻ chạy nhanh, *

nhưng ưa chuộng những ai kính sợ Chúa,

và trông cậy ở tình thương của Người.

 

Tv 147 (147B)

 

ÐC: Giữa thánh thánh Giê-ru-sa-lem có cây trường sinh.

Lá với cành đều là linh dược

để chữa lành muôn dân. Ha-lê-lui-a.

 

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa,

này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!

 

Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,

con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. *

Cõi biên cương, Người thiết lập hòa bình,

và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.

 

Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,

lời phán ra, hỏa tốc chạy đi. *

Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,

sương giá như tro, Người rải rắc.

 

Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,

chịu nổi làm sao giá lạnh của Người! *

Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,

thổi gió lên nước liền tuôn chảy.

 

Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,

chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. *

Chúa không đối xử với dân nào như vậy,

không cho họ biết những điều luật của Người.

 

Tc Pl 2,6-11

 

ÐC: Niềm vinh dự của chúng ta,

chính là thập giá Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

 

Ðức Giê-su Ki-tô

vốn dĩ là Thiên Chúa

mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

 

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,

mặc lấy thân nô lệ, *

trở nên giống phàm nhân,

sống như người trần thế.

 

Người lại còn hạ mình,

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

 

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

 

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,

cả trên trời dưới đất

và trong nơi âm phủ,

muôn vật phải bái quỳ;

 

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:

"Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa."

 

Lời Chúa (1Cr 1,23-24)

Chúng tôi rao giảng một Ðấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Ðấng ấy chính là Ðức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

 

Xướng đáp

Thập giá sẽ xuất hiện trên trời.

* trong ngày Chúa ngự đến.

X Nào anh em hãy ngẩng đầu lên,

ta sắp được giải thoát. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Ðức Ki-tô phải chịu khổ hình

rồi sẽ từ cõi chết sống lại,

để được hưởng vinh quang dành sẵn cho Người.

 

Lời cầu

Ta hãy nhìn lên Ðức Ki-tô, Ðấng chịu đóng đinh vào thập giá, và ta hãy tha thiết khẩn cầu Người:

Chúa đã chịu treo cao trên thập giá,

xin dẫn chúng con vào Nước Trời.

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã khước từ tất cả, mặc lấy thân phận nô lệ thấp hèn, và trở nên giống một kẻ phàm nhân, - xin cho mọi người trong Hội Thánh biết noi gương khiêm nhường của Chúa.

Chúa đã tự hạ, sống phục tùng, đến nỗi bằng lòng chết, và chết trên thập giá, - xin cho các tín hữu cũng biết sống kiên nhẫn và tùng phục lẫn nhau.

Chúa đã được siêu tôn, và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu, - xin cho các tín hữu Chúa được bền đỗ đến cùng.

Chúa đã được mọi nước mọi dân tuyên xưng là Ðức Chúa, đồng vinh hiển với Chúa Cha, - xin cho những kẻ đã một lòng tin theo Chúa được vào hưởng vinh quang Nước Trời.

 


Kinh Sách

 

Thánh thi như Kinh Sáng hoặc Kinh Chiều.

 

Ca vịnh

 

Tv 1

Hai nẻo đường

Phúc thay ai tin tưởng vào thập giá mà đón nhận nước thanh tẩy (Một tác giả thế kỷ 2).

 

ÐC: Kìa Ðức Ki-tô thuộc dòng dõi Ða-vít

đã vẻ vang chiến thắng,

khác nào sư tử chi tộc Giu-đa.

Ðây thập giá của Người,

hỡi thù địch, hãy lo chạy trốn. Ha-lê-lui-a.

 

Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,

chẳng bước vào đường quân tội lỗi, *

không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,

 

nhưng vui thú với lề luật Chúa,

nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

 

Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,

cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,

cành lá chẳng khi nào tàn tạ. *

Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

 

Ác nhân đâu được vậy:

chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.

 

Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,

quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân!

 

Vì Chúa hằng che chở

nẻo đường người công chính,

còn đường lối ác nhân

đưa tới chỗ diệt vong.

 

Tv 8

Oai phong Thiên Chúa và phẩm giá con người

Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Ðức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh (Ep 1,22).

 

ÐC: Cả trên trời dưới đất

đều tôn vinh danh Ðức Ki-tô,

Ðấng đã chịu treo trên thập giá. Ha-lê-lui-a.

 

Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

Uy phong Người vượt quá trời cao. *

Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ

cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,

khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

 

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

muôn trăng sao Chúa đã an bài, *

thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,

phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?

 

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, *

cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,

đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

 

Nào chiên bò đủ loại,

nào thú vật ngoài đồng,

nào chim trời cá biển,

mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

 

Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

Tv 95 (96)

Chúa là Vua và Thẩm Phán toàn cầu

Các thánh hát một bài ca mới trước tòa Thiên Chúa và Con Chiên (x. Kh 14,3).

 

ÐC: Ôi thập giá diễm phúc vô song,

chỉ mình ngươi xứng đáng

mang thân thể Chúa là chính Vua Trời. Ha-lê-lui-a.

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! *

Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!

 

Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,

kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, *

cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

 

Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,

khả tôn khả uý hơn chư thần, *

vì chư thần các nước thảy đều hư ảo.

 

Còn Ðức Chúa, Người sáng tạo trời cao. *

Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ,

trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.

 

Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,

dâng Chúa quyền lực và vinh quang, *

hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.

 

Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa,

và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện, *

toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.

 

Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị,

Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, *

Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

 

Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,

biển gầm vang cùng muôn hải vật, *

ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

 

Hỡi cây cối rừng xanh,

hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, *

vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.

 

Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

 

Xướng đáp

X Cũng như ông Mô-sê

đã treo con rắn đồng trong sa mạc thế nào,

Ð thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy.

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 94

ÐC: Vì chúng ta, Vua Ki-tô đã chịu khổ hình thập giá

và đã được tôn vinh,

nào ta hãy đến bái thờ Người.

 

Thánh thi

 

Sầu chất nặng, thêm giấm chua mật đắng,

Ðinh sắt, lưỡi đòng, gai nhọn đâm thâu,

Thân nát tan, và máu nước tuôn trào

Cho vũ trụ càn khôn được thanh tẩy!

 

Ta tin thật: muôn rừng xanh chẳng thấy

Một cây nào: cành, hoa, quả như ngươi!

Mấy mũi đinh nhẹ quá, thập tự ơi,

Sao mang nổi tấm hình hài vô giá?

 

Rủ cành xuống, hỡi cây cao bóng cả,

Giãn thớ ra cho thân cứng hóa mềm

Như chiếu giường vừa trải nệm ấm êm

Chờ Vua Cả đến đặt mình nằm xuống.

 

Ôi thập tự, chỉ ngươi là xứng đáng

Giá chuộc đời, đem cất giữ trong tim!

Biển trần gian, tàu cờ hiệu Máu Chiên,

Ngươi rước kẻ đắm chìm cho cặp bến.

 

Cung trầm bổng dệt bài ca cầu nguyện,

Xin khấu đầu thượng tiến Chúa Ba Ngôi

Ðã đổ hồng ân cứu chuộc loài người

Muôn muôn thuở, xin dâng lời vinh chúc.

 

Ca vịnh tuần I Chúa nhật, với các điệp ca sau đây:

 

1 Ðấng cam chịu khổ hình thập giá

đã đập tan âm phủ,

và đến ngày thứ ba đã sống lại

đầy vinh hiển quyền năng.

 

2 Ôi thập giá huy hoàng diễm phúc,

thân xác Ðấng nằm nghỉ trên ngươi,

và máu đào Người đổ ra chan chứa

sẽ chữa lành mọi thương tích phàm nhân.

 

3 Ôi thập giá cao sang rực rỡ

mang ơn cứu độ đến trần gian,

ôi thập giá toàn thắng và hiển trị,

thập giá xua đuổi mọi tội tình.

 

Lời Chúa (Dt 2,9-10)

Con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó, chính là Ðức Giê-su. Thật vậy, Ðức Giê-su đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa. Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng là cho Ðức Giê-su trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ.

 

Xướng đáp

Muôn lạy Chúa Ki-tô,

* xin tôn thờ và chúc tụng Chúa.

X Ngài dùng cây thập giá

mà cứu chuộc trần gian. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Chúng con tôn thờ thánh giá Chúa,

hát mừng Ngài sống lại hiển vinh;

ấy chính vì bởi cây thập giá,

niềm hân hoan tràn ngập địa cầu.

 

Lời cầu

Ðức Ki-tô đã chết trên thập giá để chúng ta khỏi chết muôn đời. Vậy ta hãy tin tưởng cầu xin:

Chúa đã chịu khổ hình thập giá, xin cứu độ chúng con.

Lạy Chúa Ki-tô là Con Thiên Chúa, xưa trong sa mạc, Chúa đã cứu dân Do-thái bằng dấu hiệu con rắn đồng, - nay xin dùng thập giá mà cứu chúng con khỏi vết thương tội lỗi.

Chúa là Vị Cứu Tinh Chúa Cha ban tặng cho loài người để ai tin vào Chúa thì không phải hư mất, - xin cho những người đang tìm kiếm Chúa được hưởng cuộc sống muôn đời.

Chúa đã được Chúa Cha sai đến, không phải để lên án, nhưng là để cứu độ trần gian, - xin ban ơn đức tin cho thân bằng quyến thuộc chúng con, để họ được an vui hạnh phúc.

Chúa đã đến thắp lửa tin yêu trên toàn trái đất, và muốn cho lửa ấy bừng lên mãnh liệt, - xin cho chúng con biết sống theo sự thật và tìm đến cùng ánh sáng của Chúa.

 


Kinh Trưa

 

Ca vịnh theo ngày trong tuần.

 

Giờ Ba

ÐC: Lạy Chúa Ki-tô, nhờ sức mạnh của thập giá,

xin cứu độ chúng con,

Chúa đã cứu thánh Phê-rô cho khỏi chết chìm,

xin thương xót chúng con.

 

Lời Chúa (Dt 5,7-9)

Khi còn sống kiếp phàm nhân, Ðức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Ðấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.

 

Xướng đáp

X Muôn lạy Chúa Ki-tô,

xin tôn thờ và chúc tụng Chúa:

Ð Người dùng cây thập giá mà cứu chuộc trần gian.

 

Giờ Sáu

ÐC: Lạy Ðấng cứu độ trần gian, xin giải cứu chúng con.

Chúa đổ máu đào trên thập tự

làm giá chuộc loài người,

xin dủ thương phù trợ chúng con.

 

Lời Chúa (Ep 1,7-8)

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

 

Xướng đáp

X Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,

và đàn ca mừng Chúa,

Ð đàn ca mừng Thánh Danh.

 

Giờ Chín

ÐC: Lạy Chúa Cứu Thế,

khi chịu chết, Chúa đã hủy diệt cái chết của chúng con.

Khi sống lại, Chúa đã phục hồi sự sống cho chúng con,

xin dùng thập giá Chúa mà cứu độ chúng con.

 

Lời Chúa (1Pr 1,18-19)

Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại, nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Ðức Ki-tô.

 

Xướng đáp

X Dấu thánh giá sẽ xuất hiện trên trời

Ð khi Chúa ngự đến xét xử trần gian.

 


Kinh Chiều II

 

Thánh thi

 

Cờ Vua Cả tung bay phất phới

Thánh giá Người chói lọi oai phong,

Ai ngờ chính Ðấng Hoá Công

Thân treo thập giá lạ lùng xiết bao.

 

Người chịu đóng đinh vào khổ giá

Mũi giáo đâm thấu cả cạnh sườn,

Máu đào cùng nước chảy tuôn

Rửa ta sạch hết ngàn muôn tội tình.

 

Cây tô điểm đôi cành rực rỡ

Thấm máu Vua thắm đỏ cẩm bào,

Lựa từ gốc rễ thanh cao

Xứng cho Thánh Thể tựa vào thân ngươi!

 

Phúc thay giá chuộc đời treo sẵn

Trên cành ngươi trĩu nặng giờ đây,

Thân hình Chúa Tể quyền oai

Cứu người dương thế khỏi tay tử thần.

 

Ôi Tế Phẩm, Tế Ðàn cao sáng

Ðã chung phần khổ nạn quang vinh,

Chúa Trời hằng sống dâng mình

Chết đi để phúc trường sinh cho đời.

 

Lạy thánh giá, người người hy vọng

Trong ngày này, mở rộng thiên ân:

Tôi trung phúc đức tăng phần

Khoan hồng tha thứ tội nhân quy hồi.

 

Xin tán tụng Ba Ngôi Một Chúa

Chính là nguồn cứu độ trào dâng,

Nhờ ơn thập tự đỡ nâng

Ðoàn con khải thắng hát mừng thiên thu.

 

Ca vịnh

 

Tv 109, 1-5.7

 

ÐC: Công trình Chúa đã thương thực hiện,

ôi vĩ đại khôn lường!

Tử thần đã chết

khi nguồn sống chết trên cây thập tự.

 

Sấm ngôn của Ðức Chúa

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: *

"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù,

Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

 

Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng

quyền vương đế của Ngài: *

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

 

Ðức Chúa phán bảo rằng:

"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

 

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

 

Ðức Chúa đã một lần thề ước,

Người sẽ chẳng rút lời, *

rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

 

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài

sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

 

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

 

Tv 115

 

ÐC: Lạy Chúa, chúng con thờ lạy thánh giá Chúa,

và tưởng niệm cái chết vinh quang của Ngài.

Ngài đã chịu khổ hình vì chúng con,

xin mở lượng từ bi thương xót.

 

Tôi đã tin cả khi mình đã nói:

"Ôi nhục nhã ê chề!" *

Ðã thốt ra trong cơn hốt hoảng:

"Mọi người đều giả dối!"

 

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ

vì mọi ơn lành Người đã ban cho ? *

Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ

và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.

 

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

trước toàn thể dân Người. *

Ðối với Chúa thật là đắt giá

cái chết của những ai trung hiếu với Người.

 

Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,

tôi tới Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *

xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

 

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn

và kêu cầu thánh danh Ðức Chúa.

 

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,

trước toàn thể dân Người, *

tại khuôn viên đền Chúa,

giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem!

 

Tc Kh 4,11 ; 5,9.10.12

 

ÐC: Muôn lạy Chúa Ki-tô,

xin tôn thờ và chúc tụng Chúa:

Ngài dùng cây thập giá

mà cứu chuộc trần gian.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Ngài xứng đáng lãnh nhận

vinh quang danh dự và uy quyền,

 

vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *

và do ý Ngài muốn,

mọi vật liền có và được dựng nên.

 

Lạy Chúa Ki-tô,

Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời

và mở ấn niêm phong,

 

vì Ngài đã bị giết

và đã lấy máu đào

chuộc về cho Thiên Chúa

muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,

thuộc mọi nước mọi dân.

 

Ngài cũng làm cho họ

thành một vương quốc, thành những tư tế,

để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *

và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

 

Con Chiên đã bị giết

nay xứng đáng lãnh nhận

phú quý và uy quyền, *

khôn ngoan cùng sức mạnh,

danh dự với vinh quang,

và muôn lời cung chúc.

 

Lời Chúa (1Cr 1,23-24)

Chúng tôi rao giảng một Ðấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Ðấng ấy chính là Ðức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

 

Xướng đáp

Ðức Ki-tô là Vua các thiên thần

đã chiến thắng vẻ vang

khi chịu treo trên thập giá.

* Ôi thập giá rạng ngời vinh hiển.

X Chính Ðức Ki-tô đã lấy máu đào

chữa lành mọi thương tích chúng ta. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Ôi thập giá vinh quang,

ôi hiệu kỳ chiến thắng

xin đưa dẫn chúng tôi

vào Nước Trời vinh hiển.

 

Lời cầu

Ta hãy nhìn lên Ðức Ki-tô, Ðấng chịu đóng đinh vào thập giá, và ta hãy tha thiết khẩn cầu Người:

Chúa đã chịu treo cao trên thập giá,

xin dẫn chúng con vào Nước Trời.

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã khước từ tất cả, mặc lấy thân phận nô lệ thấp hèn, và trở nên giống một kẻ phàm nhân, - xin cho mọi người trong Hội Thánh biết noi gương khiêm nhường của Chúa.

Chúa đã tự hạ, sống phục tùng, đến nỗi bằng lòng chết, và chết trên thập giá, - xin cho các tín hữu cũng biết sống kiên nhẫn và tùng phục lẫn nhau.

Chúa đã được siêu tôn, và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu, - xin cho các tín hữu Chúa được bền đỗ đến cùng.

Chúa đã được mọi nước mọi dân tuyên xưng là Ðức Chúa, đồng vinh hiển với Chúa Cha, - xin cho những kẻ đã một lòng tin theo Chúa được vào hưởng vinh quang Nước Trời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page