Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Lang nghe Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Suy Niem Loi Chua
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thánh Tân Cựu Ước

Suy Niệm Tin Mừng

Tin Tức Thời Sự

Tin Tức Giáo Hội Việt Nam

Nghe Chương Trình Phát Thanh 

Tông Huấn và Sứ Ðiệp của ÐTC

Giới Thiệu Ðài Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Mục Lục Tài Liệu Giáo Hội

Nối Kết với Mạng Lưới Công Giáo

 Suy Niệm Lời Chúa Tuần 27 Mùa Quanh Năm - Hãy Sống Khắng Khít
Mua Quanh Nam

Mc 10, 2-12: Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ". Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình". Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng... Trong các Chúa nhật thường niên, phụng vụ thường đọc cho chúng ta nghe một cách liên tiếp các đoạn chính yếu trong một sách Tin Mừng. Năm nay, chúng ta đọc sách Tin Mừng theo thánh Marcô, và lần trước chúng ta đã đọc xong chương 9 thì hôm nay chúng ta bắt đầu nghe sang chương 10, mà chúng ta sẽ đọc tiếp trong các Chúa nhật sau. Rồi để làm sáng tỏ bài Tin Mừng, phụng vụ chọn một đoạn Cựu Ước có khả năng hướng lòng chúng ta về mạc khải của Ðức Yêsu để chúng ta thấy chính Người đã đến không phải để xóa bỏ nhưng để kiện toàn và hoàn tất luật cũ hay đạo cũ và mọi lời tiên tri trong Cựu Ước. Chẳng hạn hôm nay bài sách Khởi nguyên đã được chọn vì bài Tin Mừng. Ðức Yêsu đã gợi lại một câu trong sách Khởi nguyên, thì phụng vụ đọc cho chúng ta nghe chính đoạn sách ấy để giúp chúng ta dễ hiểu lời Tin Mừng hơn. Ðồng thời chúng ta cũng sẽ thấy chính Ðức Yêsu sẽ làm cho bài sách Khởi nguyên thêm giá trị. Cuối cùng bài Thánh Thư được chọn để dạy chúng ta biết sống đạo một cách cụ thể, theo như các tông đồ đã chỉ bảo cho giáo dân của các ngài. Không tất nhiên tư tưởng bài Thánh Thư phải ăn khớp với bài Tin Mừng............ (Ðọc tiếp....)

 


Hot News - Tin Tức Thời Sự Hằng Ngày

Thiên Chúa muốn các vị sứ giả của Ngài phải có lòng thương xót
Người di dân và tị nạn chất vấn chúng ta Lời giải đáp từ Tin Mừng của Lòng Thương Xót
Thượng Hội đồng Giám mục không phải là quốc hội nhưng là nơi để lắng nghe Chúa Thánh Thần
Họp báo đầu tiên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục
Ðức Phanxicô nói chuyện với phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội Ðồng
Thượng Hội Ðồng ngày đầy đủ đầu tiên thứ Hai 5 tháng Mười năm 2015
Ðức Thánh Cha chủ tọa phiên họp đầu tiên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục 14
Giáo hội được mời gọi sống sứ mạng của mình trong sự trung tín trong chân lý và trong bác ái
Các người đồng tính Công Giáo yêu cầu Thượng Hội Ðồng cổ vũ đức trong sạch
Một số tường thuật về Lễ Khai Mạc Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình năm 2015
Hãy khiêm nhường như Ðức Giêsu khiêm nhường
Thánh lễ khai mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục về gia đình
Thượng Hội đồng Giám mục sẽ áp dụng phương pháp làm việc mới
Một số điểm trong Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Ðồng năm 2015 bị chỉ trích
Bài giảng của Ðức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình
Bài giảng của ÐTC trong buổi canh thức cầu nguyện cho Thượng Hội Ðồng về Gia Ðình
Ðức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức cầu nguyện cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục
Ðức Thánh Cha khích lệ Ngân hàng lương thực cho người nghèo
Các Giám mục Á châu ký Thư thỉnh nguyện về khí hậu
Mỗi người đều có một Thiên Thần Bản Mệnh hãy ngoan ngoãn vâng nghe các ngài
Hậu Tông Du Hoa Kỳ
Họp báo của Ðức Hồng Y Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục
Niềm vui của Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta
Thượng hội Ðồng về gia đình năm 2015: một số đóng góp giáo đầu
Sứ điệp Ðức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới di dân và tị nạn 2016


Phụng Vụ - Mục Vụ Hằng Ngày

Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Năm sau Chúa Nhật 27 Mùa Quanh Năm Hiệu Lực Của Lời Cầu Nguyện
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày thứ Năm sau Chúa Nhật 27 Mùa Quanh Năm
Suy niệm Tin Mừng ngày 7/10 Lễ Ðức Mẹ Mân Côi
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày 7/10 Lễ Ðức Mẹ Mân Côi
Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Tư sau Chúa Nhật 27 Mùa Quanh Năm Kinh Lạy Cha
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày thứ Tư sau Chúa Nhật 27 Mùa Quanh Năm
Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Ba sau Chúa Nhật 27 Mùa Quanh Năm Lắng Nghe Và Chiêm Niệm
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày thứ Ba sau Chúa Nhật 27 Mùa Quanh Năm
Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Hai sau Chúa Nhật 27 Mùa Quanh Năm Người Samaritanô Nhân Hậu
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày thứ Hai sau Chúa Nhật 27 Mùa Quanh Năm
Suy niệm Tin Mừng ngày Chúa Nhật 27 Mùa Quanh Năm Hãy Sống Khắng Khít
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày Chúa Nhật 27 Mùa Quanh Năm
Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Bảy sau Chúa Nhật 26 Mùa Quanh Năm Niềm Vui Ðích Thực
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày thứ Bảy sau Chúa Nhật 26 Mùa Quanh Năm
Suy niệm Tin Mừng ngày 2/10 Lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày 2/10 Lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ
Suy niệm Tin Mừng ngày thứ Sáu sau Chúa Nhật 26 Mùa Quanh Năm Nguy Cơ Của Những Tiện Nghi Vật Chất
Những Bài Ðọc Lời Chúa ngày thứ Sáu sau Chúa Nhật 26 Mùa Quanh Năm


Tài Liệu Chuyên Ðề - Khoa Học Ðời Sống

Khóa Họp THÐGM thế giới về Mục Vụ Gia Ðình 2015
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Cuba và Hoa Kỳ
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Ecuador Bolivia và Paraguay
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Sarajevo Cộng Hòa Bosnie Erzegovine
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Sri Lanka và Philippines
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Thổ Nhĩ Kỳ
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Strasbourg
Khóa Họp THÐGM thế giới về Mục Vụ Gia Ðình 2014
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Albania
Tường thuật Ðại Hội Giới Trẻ Á Châu 2014 và chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Hàn Quốc
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Thánh Ðịa
Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC Phanxicô tại Brazil
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới lần thứ 13 về Tái Rao Giảng Tin Mừng

 

Tòa Thánh Vatican - Ðức Thánh Cha

Vatican Thành Phố Vatican nằm gọn trong lãnh thổ của Thành Phố Roma, trên một ngọn đồi phía tây của giòng sông Tiber, và được ngăn cách với Thành Phố Roma bằng một dãy tường cao. Quốc gia Thành Phố Vatican bao gồm Ðền Thờ Thánh Phêrô, Quãng Trường Thánh Phêrô, Cung Ðiện Vatican là nơi cư ngụ của Ðức Thánh Cha với Nhà Nguyện Sistine, viện bảo tàng Vatican. Bên ngoài Thành Phố Vatican còn có khoảng 13 toà nhà lớn nằm rải rác trong Thành Phố Roma cùng với Cung Ðiện Castel Gandolfo, nơi nghỉ hè của Ðức Thánh Cha. Tổng diện tích của Quốc Gia Thành Phố Vatican là 0.44 cây số vuông.....


Giáo Hội Việt Nam - Các Giáo Phận

Giao Hoi Viet Nam Giáo Hội Việt Nam đã trải qua những bách hại. Qua các thế kỷ, các hiểu lầm đôi khi đã xảy ra giữa Giáo Hội Công Giáo và cộng đồng dân sự. Nhưng giờ đây phải xác nhận lại rằng người Công Giáo Việt Nam là những thành phần chân thành của quốc gia. Người Công Giáo đóng góp vào tiến bộ xã hội của đất nước, gắn bó với công ích, không thua gì những công dân khác. Từ khi Phúc âm được mang đến Việt Nam vào thế kỷ thứ 16, Giáo Hội Việt Nam đã trải qua nhiều thử thách. Hình ảnh 117 vị thánh tử đạo Việt Nam, chứng tá mà những người con nam nữ của đất nước đã làm cho Chúa Kitô, vì tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em mình, (chứng tá đó) đã tạo thành mối giây liên kết đặc biệt giữa cộng đoàn Kitô và toàn thể những người Việt Nam ....


Bộ Giáo Luật - Giáo Lý - Công Ðồng Vatican II

Giao Luat Bộ Giáo Luật được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành ngày 25/1/1983, hai mươi bốn năm sau khi vị Tiền Nhiệm, Ðức Gioan XXIII tuyên bố quyết định tu chính. Nguyên bản la ngữ mở đầu với Tông Hiến "Sacrae disciplinae leges", tức văn kiện ban hành Bộ Luật. Ngoài ra, văn kiện này còn có tính cách quan trọng khác. Ðức Thánh Cha không những giải thích lý do của việc tu chính Bô Giáo Luật, nhưng nhất là lý do hiện hữu của luật pháp trong Giáo Hội. Mục đích của luật lệ không những chỉ nhằm duy trì trật tự trong Giáo Hội xét như là một cộng đoàn, nhưng nhất là nhằm phục vụ sứ mạng mà Ðức Kitô đã trao phó: thông truyền các ân huệ cứu rỗi, đặc biệt là Lời Chúa và các Bí Tích...


Ðức Maria - Thánh Mẫu Học

Duc Maria Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cầu nguyện tha thiết với Ðức Trinh Nữ Maria như sau: "Con xin Mẹ hãy giúp đỡ các tín hữu trở nên những người lính canh của hy vọng, không bao giờ thất vọng, và luôn luôn tuyên xưng rằng: Chúa Kitô là Ðấng chiến thắng sự chết và tội lỗi. lạy Mẹ trung tín, xin Mẹ soi sáng nhân loại thời đại chúng con, để hiểu biết rằng: sự sống của mỗi một con người không giập tắt đi trong nắm tro bụi, nhưng được mời gọi đi đến một số phận của hạnh phúc vĩnh cửu". (Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong ngày lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời ngày 15 tháng 8 năm 2001).....


Tài Liệu Giáo Hội - Triết Thần Học

Thánh Kinh Phụng Vụ Giờ Kinh
Thượng Hội Ðồng Giám Mục
Tu Ðức Thiêng Liêng
Triết Thần Học
Luân Lý Ðạo Ðức Hôn Nhân
Tài Liệu
Thơ Truyện Ngắn
Quê Hương Việt Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Wednesday, October 7, 2015 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: