Ðức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh

 

Khẩu Hiệu : "Xin Cho Chúng Hiệp Nhất"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

20/09/1945

Sinh

Tại Ðại Lãm

16/09/1974

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận Bắc Ninh, Việt Nam

15/12/1988

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Bắc Ninh, Việt Nam

25/01/1989

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Bắc Ninh, Việt Nam

23/03/1994

Kế nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Bắc Ninh, Việt Nam

23/09/2006

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Bắc Ninh, Việt Nam

 

Ðêm Canh Thức Cầu Cho Ðức cố Giám Mục Giuse Nguyễn Quang Tuyến

Lễ giỗ trăm ngày Ðức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến

Tóm lược tiểu sử Ðức cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến

Lời tâm sự của Ðức cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến

Bài giảng Thánh lễ di quan Ðức cha Giu-se Ma-ri-a

Thánh lễ an táng Ðức cha Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến

Bài giảng của ÐTGM Hà Nội trong Lễ đưa chân ÐGM Nguyễn Quang Tuyến

Kính viếng thi hài và dâng Lễ cầu nguyện cho Ðức cha Nguyễn Quang Tuyến

Nghi Lễ Ðón Tiếp Linh Cữu Ðức Cha Nguyễn Quang Tuyến tại Sân Bay

Ðiện Văn Chia Buồn Của Ðức Hồng Y Ivan Dias gửi Giáo Phận Bắc Ninh

ÐTGM Ngô Quang Kiệt dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận Bắc Ninh

LM Hoàng Văn Ðạt dâng lễ cầu nguyện cho ÐGM Nguyễn Quang Tuyến

Chương Tình Tang Lễ Ðức cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến

Cả giáo phận Bắc Ninh thương khóc và cầu nguyện cho người Cha hiền

Lời Cảm Ơn Của Giáo Phận Bắc Ninh về Những Giúp Ðỡ cho ÐGM Bắc Ninh

Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến

Ðức Cha Nguyễn Q. Tuyến qua đời lúc 4:58 chiều 23/9/2006 tại Oregon, Hoa Kỳ

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page