Giáo Phận Ban Mê Thuột

(Tên hành chính hiện nay là Buôn Ma Thuột, nghĩa là buôn làng của cha ông Thuột.

Tên được giữ trong giáo quyền khi thành lập giáo phận là Ban Mê Thuột)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


22/06/1967: Giáo Phận Ban Mê Thuột được thiết lập

Ðức Giám Mục Vinhsơn Nguyễn Văn Bản

Ðức Giám Mục Giuse Trịnh Chính Trực (qua đời)

Ðức Giám Mục Giuse Nguyễn Tích Ðức (qua đời)

Ðức Giám Mục Phêrô Nguyễn Huy Mai (qua đời)

Diện tích: 21,723 Km2

Số giáo dân: 303,368

Số Giáo Xứ: 52

Số Linh Mục: 79

Số Nữ Tu Sĩ: 280

Nam tu sĩ: 51

Ðại chủng sinh: 52


 

Lược Sử Giáo Phận Ban Mê Thuột

Trang WEB Giáo Phận Ban Mê Thuột

 

Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột

140 Phan Chu Trinh, P. Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Ðăklăk

Tel: [84]-(50)-852-756

E-mail: josphuc@dng.vnn.vn

 

Nhà Thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột

2 Phan Chu Trinh, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Ðăklăk

 

Hạt Ðăklăk

Giáo Xứ Buôn Hồ

Ttr. Buôn Hồ, Krôngbuk, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Buôn Hằng

Ea Yêng, Krông Păc, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Châu Sơn

Cư Êbur, TP. Buôn ma Thuột, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Chi Lăng

P. Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Chính Nghĩa

P. Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Dũng Lạc

P. Tân Lập, TP. Buônma Thuột, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Duy Hòa

Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Êa-Kmar

Ðăklăk

 

Giáo Xứ Giang Sơn

Hòa Hiệp, Krông Ana, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Hòa Bình

Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Hưng Ðạo

P. Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Mẫu Tâm

P. Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Nam Thiên

Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Kim Châu

Hòa Hiệp, Krông Ana, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Kim Phát

Hòa Hiệp, Krông Ana, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Phú Long

P. Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Phúc Lộc

Êa-Tling, Cư-Jut, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Phú Lộc

Phú Lộc, Krông Năng, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Quảng Nhiêu

Quảng Phú, Cư-M'Gar, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Thánh Linh

P. Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Thánh Tâm (Chính Tòa)

2 Phan Chu Trinh, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Thọ Thành

Hòa Phú, Cư-Jut, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Thuần Hiếu

Ttr. Phước An, Krông Păc, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Tình Thương

P. Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Vinh Ðức

Thống Nhất, Krông Buk, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Vinh Hòa

Êa Ktur, Krông Ana, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Vinh Phước

Thống Nhất, Krông Buk, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Vinh Quang

Thống Nhất, Krông Buk, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Buôn Cư-Kpăm

Ðăklăk

 

Hạt Quảng Ðức

Giáo Xứ Bác Ái

Ðức Mạnh, Ðăkmil, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Ðức Hạnh

Thuận Hạnh, Ðăkmil, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Gia Nghĩa

Ðăklăk

 

Giáo Xứ Vinh An

Ðức Minh, Ðăkmil, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Vinh Hương

Ðức Mạnh, Ðăkmil, Ðăklăk

 

Giáo Xứ Xã Ðoài

Ðức Minh, Ðăkmil, Ðăklăk

 

Hạt Phước Long

Giáo Xứ Bù Ðăng

Ttr. Ðức Phong, Bù Ðăng, Bình Phước

 

Giáo Xứ Bù Nho

Bù Nho, Phước Long, Bình Phước

 

Giáo Xứ Châu Ninh

Thiện Hưng, Lộc Ninh, Bình Phước

 

Giáo Xứ Ðồng Xoài

Ttr. Ðồng Xoài, Bình Phước

 

Giáo Xứ Long Ðiền

Bình Phước, Phước Long, Bình Phước

 

Giáo Xứ Nhơn Hòa

Sơn Giang, Phước Long, Bình Phước

 

Giáo Xứ Phước Bình

Ttr. Phước Bình, Bình Phước

 

Giáo Xứ Phước Long

Ttr. Thác Mơ, Phước Long, Bình Phước

 

Giáo Xứ Phước Quả

Phước Tín, Phước Long, Bình Phước

 

Giáo Xứ Phước Tín

Phước Tín, Phước Long, Bình Phước

 

Giáo Xứ Phước Vĩnh

Ttr. Phước Bình, Phước Long, Bình Phước

 

Giáo Xứ Sông Bé

Sơn Giang, Phước Long, Bình Phước

 

Giáo Xứ Tân Hưng

Tân Hưng, Ðồng Phú, Bình Phước

 

Giáo Xứ Tân Lập

Tân Lập, Ðồng Phú, Bình Phước

 

Giáo Xứ Thuận Lợi

Thuận Lợi, Ðồng Phú, Bình Phước

 

Giáo Xứ Ðức Hạnh

Ðức Hạnh, Phước Long, Bình Phước

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@tpts5.seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page