Giáo Phận Bà Rịa

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Giáo Phận Xuân Lộc: Thiết lập ngày 22/11/2005

Ðức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Trâm

Ðức Giám Mục Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

Diện tích: 1,975 Km2

Số giáo dân: 224,474

Số Giáo Xứ: 78

Số Linh Mục: 91

Số Nữ Tu Sĩ: 406

Số Nam Tu Sĩ: 192


 

Trang WEB Giáo phận Bà Rịa

Lược Sử Giáo phận Bà Rịa

Tường thuật lễ công bố Tông sắc thành lập tân Giáo phận Bà Rịa

Ðức Cha Nguyễn V Trâm ngỏ lời với dân Chúa và giới thiệu tình hình GP Bà Rịa

Ý nghĩa việc thành lập tân Giáo Phận mới Bà Rịa

Bài Giảng của ÐHY Sepe trong Thánh Lễ Thành Lập Tân Giáo Phận Bà Rịa

Lời Chào Mừng của ÐHY Sepe trong Lễ Nghi Thiết Lập Tân Giáo Phận Bà Rịa

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI thiết lập tân giáo phận Bà-Rịa, Việt Nam

 

Tòa Giám Mục Bà Rịa

Thị Xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Nhà Thờ Chánh Tòa Bà Rịa

Phước Hưng, P. Phước Hưng, Thị Xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Tel: (064) 825-705

 

Hạt Bình Giả

Giáo Xứ Bình Ba

ấp Bình Ðức, xã Bình Ba, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Thánh Tâm

ấp Cù Bị 2, xã Láng Lớn, huyện Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Ðức Hiệp

ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Ðức Mỹ

ấp Ðức Mỹ, xã Suối Nghệ, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hữu Phước

23 Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Kim Long

xã Kim Long, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Mai Khôi

ấp Cù Bị, xã Xà Bang, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Quảng Thành

ấp Tiến Long, xã Quảng Thành, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Quảng Nghệ

ấp Trung Sơn, xã Suối Nghệ, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Ngãi Giao

Ttr. Ngãi Giao, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Vinh Châu

ấp Vinh Châu, xã Bình Giả, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Vinh Hà

ấp Vinh Hà, xã Bình Giả, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Vinh Trung

ấp Vinh Trung, xã Bình Trung, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Xuân Sơn

1 Xuân Hòa, xã Xuân Sơn, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Phước Thiện

xã Xà Bang, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Phước Ân

xã Láng Lớn, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Ðức Mẹ Vô Nhiễm

Nông Trường Cù Bị, xã Xà Bang, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Hạt Long Hương

Giáo Xứ Chu Hải

xã Hội Bài, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hải Sơn

ấp Hải Sơn, xã Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Kim Hải

ấp Kim Hải, P. Long Hương, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Lam Sơn

ấp Lam Sơn, xã Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Láng Cát

ấp Láng Cát, xã Hội Bài, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Long Hương

ấp Núi Dinh, P. Long Hương, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Ngọc Hà

ấp Ngọc Hà, xã Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Phú Hà

ấp Phú Hà, xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Phước Lộc

ấp Phước Lộc, xã Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Song Vĩnh

ấp Song Vĩnh, xã Phước Hòa, tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Thanh Phong

ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Xuân Hạ

ấp Tân Lập, xã Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Xuân Ngọc

ấp Trảng Lớn, xã Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Châu Pha

ấp Tân Ninh, xã Châu Pha, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Hạt Phước Lễ

Giáo họ Bình Châu

ấp Láng Găng, xã Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Dũng Lạc

KP. 3, P. Phước Nguyên, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Ðất Ðỏ

ấp Thanh Long, xã Phước Thạnh, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Hải Lâm

ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hòa An

ấp 2, xã Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hòa Hội

ấp 3, xã Hòa Hội, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hòa Thuận

ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hòa Xuân

xã Hòa Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Long Ðiền

Ttr. Long Ðiền, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Long Hải

ấp Hải Ðiền 2, Ttr. Long Hải, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Long Kiên

KP. 6, P. Long Toàn, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Long Tân

xã Long Tân, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Long Toàn

KP. 2, P. Long Toàn, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Phước Bình

ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Phước Lâm

ấp Phước Lâm, Phước Hưng, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Phước Lễ (Nhà Thờ Chính Tòa Bà Rịa)

Phước Hưng, P. Phước Hưng, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Phước Tân

KP. 6, P. Phước Hưng, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Phước Tỉnh

153 Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Tân Phước

ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Têrêxa

ấp Việt Kiều, xã Phước Tân, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Thủ Lựu

KP. 2, P. Phước Nguyên, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Văn Côi

ấp Nhân Ðức, xã Xuyên Mộc, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Bông Trang

xã Bông Trang, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hòa Phước

xã Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Hòa Lâm

xã Bầu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Kitô Vua

xã Phước Tân, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Môn Côi

xã Long Toàn, Châu Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Long Tâm

P. Phước Hưng, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Phước Hải

xã Phước Hải, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Hạt Vũng Tàu

Giáo họ Bãi Dân

176/2b Trần Phú, P. 5, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Bến Ðá (Nhà Thờ mới)

Giáo Xứ Bến Ðá (Nhà Thờ cũ)

Giáo Xứ Bến Ðá (toàn cảnh giáo xứ)

Trần Phú, P. 5, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Ðông Xuyên

P. 10, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hải Ðăng

P. 11, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hải Xuân

KP. 2, P. 10, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Nam Bình

Nam Bình, P. 11, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Nam Ðồng

28 Ngô Quyền, P. 10, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Phước Thành

P. 12, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Sao Mai

268/16 Trần Phú, P. 5, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Tân Châu

Phạm Hồng Thái, P. 7, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo họ Thánh Gioan Baotixita

P. 8, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Thủy Giang

P. 10, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Trung Ðồng

P. 10, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Vũng Tàu

Thống Nhất, P. 1, Thành Phố Vũng Tàu

 

(dựa theo cuốn Niên Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page