Giáo Phận Ðà Lạt

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


24/11/1960: Giáo Phận Chính tòa Ðà Lạt được thiết lập

Ðức Giám Mục Antôn Vũ Huy Chương

Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Ðức Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm (qua đời)

Ðức Giám Mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền (qua đời)

Diện tích: 10,172 Km2

Số giáo dân: 299,778

Số giáo hạt: 5

Số Giáo Xứ: 62

Số Linh Mục: 164

Số Nữ Tu Sĩ: 595

Số Nam Tu Sĩ: 54

Ðại chủng sinh: 81


 

Lược Sử Giáo Phận Ðà Lạt

Trang WEB Giáo Phận Ðà Lạt

 

Tòa Giám Mục Ðà Lạt

9 Nguyễn Thái Học, P. 1, Thành Phố Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: [84]-(63)-822-415, [84]-(63)-824-665

Fax: [84]-(63)-830-112

E-mail: tgmdl@hcm.vnn.vn

 

Nhà Thờ Chính Tòa Ðà Lạt

Phường 3, Thành Phố Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063)821-421

 

Hạt Ðà Lạt

Giáo Xứ An Bình

P. 3, Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 825-819

 

Giáo Xứ Cầu Ðất - Phát Chi

Xã Xuân Trường, Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 838-166

 

Giáo Xứ Chính Tòa

P. 3, Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 821-421

 

Giáo Xứ Chi Lăng

P. 9, Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 825-023

 

Giáo Xứ Bạch Ðằng

P. 7, Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 823-410

 

Giáo Xứ Du Sinh

P. 5, Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 828-102

 

Giáo Xứ Ða Thiện

P. 8, Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 823-296

 

Giáo Xứ Hà Ðông

P. 8, Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 822-415

 

Giáo Xứ Lang Biang

Xã Lát, Lạc Dương, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 839-049

 

Giáo Xứ Mai Anh

P. 6, Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 823-410

 

Giáo Xứ Minh Giáo

P. 4, Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 822-280

 

Giáo Xứ Tạo Tác

P. 9, Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 826-419

 

Giáo Xứ Thánh Mẫu

P. 7, Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 824-733

 

Giáo Xứ Thiện Lâm

P. 8, Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 824-653

 

Giáo Xứ Tùng Lâm

P. 7, Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 824-798

 

Giáo Xứ Vạn Thành

P. 5, Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 825-863

 

Giáo Xứ Vinh Sơn

P. 6, Ðà Lạt, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 825-227

 

Hạt Ðơn Dương

Giáo Xứ Châu Sơn

Xã Lạc Xuân, Ðơn Dương, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 849-164

 

Giáo Xứ Kađơn

Xã Kađơn, Ðơn Dương, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 847-831

 

Giáo Xứ Lạc Hòa

Xã Kađô, Ðơn Dương, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 848-543

 

Giáo Xứ Lạc Lâm

Xã Lạc Lâm, Ðơn Dương, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 847-213

 

Giáo Xứ Lạc Nghiệp

Ttr. Dran, Ðơn Dương, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 849-195

 

Giáo Xứ Lạc Sơn (Mặt tiền nhà thờ)

Giáo Xứ Lạc Sơn (Bên trong nhà thờ)

Xã Lạc Lâm, Ðơn Dương, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 847-900

 

Giáo Xứ Lạc Viên

Xã Lạc Xuân, Ðơn Dương, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 847-232

 

Giáo Xứ Próh

Xã Próh, Ðơn Dương, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 848-644

 

Giáo Xứ Suối Thông

Ttr. Thạnh Mỹ, Ðơn Dương, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 847-610

 

Giáo Xứ Thạnh Mỹ

Ttr. Thạnh Mỹ, Ðơn Dương, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 847-620

 

Hạt Ðức Trọng

Giáo Xứ An Hòa

Xã Liên Hiệp, Ðức Trọng, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 843-447

 

Giáo Xứ Bắc Hội

Xã Hiệp Thạnh, Ðức Trọng, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 840-038

 

Giáo Xứ Ðoàn Kết

Ttr. Ðinh Vân, Lâm Hà, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 852-465

 

Giáo Xứ Kim Phát

Xã Bình Thạnh, Ðức Trọng, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 667-202

 

Giáo Xứ Lán Tranh

Xã Hoài Ðức, Lâm Hà, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 854-393

 

Giáo Xứ Liên Khương

Ttr. Liên Nghĩa, Ðức Trọng, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 843-223

 

Giáo Xứ Nam Ban

Ttr. Nam Ban, Lâm Hà, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 852-465

 

Giáo Xứ Nghĩa Lâm

Xã Liên Hiệp, Ðức Trong, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 844-142

 

Giáo Xứ Phú Sơn

Xã Phú Sơn, Lâm Hà, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 855-024

 

Giáo Xứ Ninh Loan

Xã Ninh Loan, Ðức Trọng, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 843-223

 

Giáo Xứ Thanh Bình

Xã Bình Thạnh, Ðức Trọng, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 667-303

 

Giáo Xứ Tùng Nghĩa

Ttr. Liên Nghĩa, Ðức Trọng, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 843-645

 

Hạt Di Linh

Giáo Xứ Di Linh

Ttr. Di Linh, Di Linh, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 870-384

 

Giáo Xứ Hòa Nam

Xã Hòa Nam, Di Linh, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 873-539

 

Giáo Xứ Hòa Ninh

Xã Hòa Ninh, Di Linh, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 873-939

 

Giáo Xứ Kala

Xã Bảo Thuận, Di Linh, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 871-987

 

Giáo Xứ Phú Hiệp

Xã Gia Hiệp, Di Linh, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 872-042

 

Giáo Xứ Tam Bố

Xã Tam Bố, Di Linh, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 872-091

 

Giáo Xứ Tân Phú

Xã Ðinh Lạc, Di Linh, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 872-160

 

Hạt Bảo Lộc

Giáo Xứ Bảo Lộc

P. B'lao, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 864-307

 

Giáo Xứ Bảo Lộc

Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng

 

Giáo Xứ Cát Tiên

Ttr. Ðồng Nai, Cát Tiên, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 884-034

 

Giáo Xứ Chân Lộc

P. B'blao, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 864-863

 

Giáo Xứ Ðạ Tẻh

Ttr. Ðạ Tẻh, Ðạ Tẻh, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: 9063) 880-123

 

Giáo Xứ Ðức Thanh

Xã Lộc Ðức, Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 926-065

 

Giáo Xứ Hòa Phát

P. Lộc Phát, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 864-906

 

Giáo Xứ Lâm Phát

Xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (0918) 361-587

 

Giáo Xứ Lộc Ðức

Xã Lộc Ðức, Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 926-057

 

Giáo Xứ Madagui

Ttr. Madagui, Ðạ Huoai, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 874-367

 

Giáo Xứ Minh Rồng

Ttr. Lộc Thắng, Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 877-122

 

Giáo Xứ Nam Phương

P. B'lao, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 863-842

 

Giáo Xứ Phúc Lộc

P. Lộc Sơn, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 864-842

 

Giáo Xứ Quảng Lâm

Xã Lộc Quảng, Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 877-536

 

Giáo Xứ Tân Bùi

Xã Lộc Châu, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 864-883

 

Giáo Xứ Tân Hà

P. Lộc Tiến, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 864-855

 

Giáo Xứ Tân Hóa

Xã Lộc Nga, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 863-086

 

Giáo Xứ Tân Rai

Ttr. Lộc Thắng, Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 877-033

 

Giáo Xứ Tân Thanh

Xã Lộc Thanh, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 864-725

 

Giáo Xứ Thanh Xá

Xã Lộc Nga, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 863-129

 

Giáo Xứ Thanh Xuân

Xã Lộc Thanh, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 862-891

 

Giáo Xứ Thánh Mẫu

P. Lộc Phát, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 864-952

 

Giáo Xứ Thánh Tâm - Lộc Phát

P. Lộc Phát, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 864-836

 

Giáo Xứ Thiện Lộc

P. 2, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 863-154

 

Giáo Xứ Thượng Thanh

Xã Lộc Thanh, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Ðồng

Tel: (063) 863-562

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page