Giáo Phận Ðà Nẵng

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


18-01-1963: Giáo Phận Ðà Nẵng được thiết lập

Ðức Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân

Ðức Giám Mục Giuse Châu Ngọc Tri

Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Bình Tỉnh (Hưu Dưỡng)

Ðức Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách (Qua đời)

Ðức Giám Mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi (Qua đời)

Diện tích: 11,690 Km2

Số giáo dân: 57,870

Số Giáo Xứ: 39

Số Linh Mục: 71

Số Nữ Tu Sĩ: 420

Ðại chủng sinh: 81


 

Lược Sử Giáo Phận Ðà Nẵng

Trang WEB Giáo Phận Ðà Nẵng

 

Tòa Giám Mục Ðà Nẵng

156 Trần Phú, HT. 143, Thành Phố Ðà Nẵng

Tel: [84]-(511)-810-312

Fax: [84]-(511)-871-856

 

Nhà Thờ Chính Tòa Ðà Nẵng

156 Trần Phú, Phố Ðà Nẵng

Tel: [84]-(51)-826-628

 

 

Các Giáo Hạt và Giáo Xứ:

Hạt Ðà Nẵng: 22,153 tín hữu trên tổng số 140,000 dân.

Hạt Hội An: 11,543 tín hữu trên tổng số 743,000 dân.

Hạt Tam Kỳ: 10,297 tín hữu tren tổng số 680,369 dân

Giáo Xứ: Có một số giáo xứ kỳ cựu như Vân Ðoã, La Nang, Hoằng Phước... vì hoàn cảnh chiến tranh, giáo dân ly tán hoặc đi làm ăn xa, số giáo xứ đó nay không có linh mục, còn ít giáo dân, linh mục giáo xứ lân cận kiêm nhiệm. Sau đây là danh sách các giáo xứ hiện tại:

 

Giáo Xứ Chính Tòa

156 Trần Phú, Phố Ðà Nẵng

Tel: [84]-(51)-826-628

 

Giáo Xứ Thanh Ðức

Thuận Phước, Hải Châu, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ Hòa Thuận

231 Trưng Nữ Vương, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ Hòa Cường

K463/22 Trưng Nữ Vương, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ Sơn Trà

4 Nguyễn Phan Vinh, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ An Hải

An Hải, Sơn Trà, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ Ngọc Quang

Ða Phước, Thuận Phước, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ Phước Tường

An Khê, thanh Khê, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ Chính Trạch

68 Hoàng Hoa Thám, Ðà Nẳng

 

Giáo Xứ Tam Tòa

212 Trần Cao Vân, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ Gia Phước

An Hải Ðông, Sơn Trà, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ An Thượng

Bắc Mỹ An, Sơn Trà, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ Nhượng Nghĩa

Nại Hiên Ðông, Sơn Trà, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ Cồn Dầu

Tổ 22 Phường Hòa Xuân, Hòa Vang

Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ An Hòa

An Khê, Thanh Khê, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ An Ngãi

Hòa Sơn, Hòa Vang, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ Phú Thượng

Giáo Họ Tùng Sơn

Hòa Sơn, Hòa Vang, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ Hòa Ninh

Hòa Ninh, Hòa Vang, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ Hòa Khánh

50 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ Thạch Nham

Hòa Nhơn, Hòa Vang, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ Lệ Sơn

Hòa Tiến, Hòa Vang, Ðà Nẵng

 

Giáo Xứ Hội An

2 Nguyễn Trường Tộ, Hội An

 

Giáo Xứ Trà Kiệu

Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam

 

Giáo Xứ Xuân Thạnh

Quế Xuân, Quế Sơn, Quảng Nam

 

Giáo Xứ Trung Phước

Quế Trung, Quế Sơn, Quảng Nam

 

Giáo Xứ Vĩnh Ðiện

Ttr. Vĩnh Ðiện, Ðiện Bàn, Quảng Nam

 

Giáo Xứ La Nang

Ðiện Bàn, Quảng Nam

 

Giáo Xứ Ái Nghĩa

Ttr. Ái Nghĩa, Ðại Lộc, Quảng Nam

 

Giáo Xứ Phú Hương

Ðại Quang, Ðại Lộc, Quảng Nam

 

Giáo Xứ Hà Tân

Ðại Lãnh, Ðại Lộc, Quảng Nam

 

Giáo Xứ Hoằng Phước

Ðại Hồng, Ðại Lộc, Quảng Nam

 

Giáo Xứ Tam Kỳ

952 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam

 

Giáo Xứ Thuận Yên

Thuận Yên, Tam Sơn, Núi Thành

 

Giáo Xứ Bình Phong

Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam

 

Giáo Xứ An Sơn

Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam

 

Giáo Xứ Hà Lam

Hộo Thư 22, Thăng Bình, Quảng Nam

 

Giáo Xứ Tiên Phước

Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page