Giáo Phận Hải Phòng

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


1679: Ðịa phận Ðông Ðàng Ngoài (Hải Phòng) được thiết lập

3-12-1924: được đổi tên thành Ðịa phận Hải Phòng

24/11/1960: được nâng lên bậc Giáo phận Chính tòa Hải Phòng

Ðức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên

Ðức Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương (qua đời)

Ðức Giám Mục Phêrô Khuất Văn Tạo (qua đời)

Ðức Giám Mục Giuse Trương Cao Ðại (qua đời)

Diện tích: 9,241 Km2

Số giáo dân: 117,047

Số Giáo Xứ: 62

Số Linh Mục: 45

Số Nữ Tu: 75

Chủng sinh: 35

Ứng sinh: 60

Giáo lý viên: 750


 

Lược Sử Giáo Phận Hải Phòng

Ðịa phận Hải Phòng, một thoáng nhìn về mảnh đất và con người

Trang WEB Giáo Phận Hải Phòng

 

Tòa Giám Mục Hải Phòng

46 Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Hải Phòng

Tel: [84]-(31)-842-387; [84]-(31)-745-387

Fax: [84]-(31)-745-765

 

Nhà Thờ Chánh Tòa Hải Phòng

46 Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng

 

Thành Phố Hải Phòng

Giáo Xứ Xuân Hòa

Xuân Hòa,Bạch Ðằng, Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Ðông Xuyên

Ðoàn Lập, Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Nam Pháp

Ðằng Giang, Q. Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Hải Phòng (Nhà Thờ Chính Tòa)

46 Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ An Tân

Q. Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Liễu Dinh

Trưởng Thọ, An Lão, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Khúc Giản

H. An Lão, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Cựu Viên

P. Quán Trữ, Kiến An, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Nam Am

Tam Cường, Vĩnh Bảo, Thanh Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Hội Am

Cao Minh, Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ An Quý

Công Hiền, Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Thiết Tranh

Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Trung Nghĩa

Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Xâm Bồ

P. Nam Hải, Q. An Hải, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Ðồng Giới

An Ðồng, An Dương, Hải Phòng

 

Giáo Xứ Văn Khê

An Thọ, Kiến Thụy, Hải Phòng

 

Giáo Xứ Kim Côn

Chiến Thắng, Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Ðồng Giá

Thiên Hương, Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Gia Ðước

Gia Ðức, Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ My Sơn

762 Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Ðông Côn

Tiên Minh, Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Suý Nẻo

Bắc hưng, Tiên Lãnh, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Lão Phú

Tân Phong, Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ An Hải

Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Thư Trung

Phường Ðằng Lâm, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Lãm Hà

Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Trang Quan

Xã An Ðồng, Huyện An Dương, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ An Toàn

Xã Hòa Nghĩa, Huyện Kiến Thuỵ, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Hữu Quan

Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Xuân Ðiện

Xã Hòa Bình, Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Bạch Xa

Xã Nam Hưng, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

 

Giáo Xứ Tiên Ðôi

Xã Ðoàn Lập, Huyện Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng

 

Toàn Tỉnh Quảng Ninh (gồm Hải Ninh và Quảng Yên)

Giáo Xứ Hòn Gai

P. Bạch Ðằng, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh

 

Giáo Xứ Cẩm Phả

P. Cẩm Tây, Tx. Cẩm Phả, Quảng Ninh

 

Giáo Xứ Yên Trì

Hiệp Hòa, Yên Hưng, Quảng Ninh

 

Giáo Xứ Ðông Khê

Việt Dân, Ðông Triều, Quảng Ninh

 

Giáo Xứ Trạp Khê

Nam Khê, Tx. Uông Bí, Quảng Ninh

 

Giáo Xứ Mạo Khê

Ttr. Mạo Khê, Ðông Triều, Quảng Ninh

 

Giáo Xứ Trà Cổ

Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh

 

Nhà Thờ Hà Cối

Thánh lễ Khánh Thành nhà thờ Hà Cối

Thị Trấn Quảng Hà, Tỉnh Quảng Ninh

 

Giáo Xứ Xuân Ninh

Hải Xuân, Móng Cái, Quảng Ninh

 

Giáo Xứ Ðầm Hà

Ðầm Hà, Quảng Hà, Quảng Ninh

 

Giáo Xứ Cửa Ông

Thị Trấn Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh

 

Giáo Xứ Ðạo Dương

Xã Bình Dương, Huyện Ðông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

 

Hải Dương và Hưng Yên

Giáo Xứ Kẻ Sặt

Tráng Liệt, Bình Giang, Hải Dương

 

Giáo Xứ Ngọc Lý

Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương

 

Giáo Xứ Phương Quan

Lê Hồng, Thanh Miện, Hải Dương

 

Giáo Xứ Từ Xá

Ðoàn Kết, Thanh Miện, Hải Dương

 

Giáo Xứ Bùi Hòa

Hoàng Hanh, Ninh Giang, Hải Dương

 

Giáo Xứ Kẻ Bượi

Phạm Trấn, Gia Lộc, Hải Dương

 

Giáo Xứ Ba Ðông

Ðồng Quang, Gia Lộc, Hải Dương

 

Giáo Xứ Phu Tảo

Thạch Khôi, Gia Lộc, Hải Dương

 

Giáo Xứ Ðại Lộ

Hà Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương

 

Giáo Xứ Ðồng Bình

Ninh Hải, Ninh Giang, Hải Dương

 

Giáo Xứ Ðồng Vạn

Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương

 

Giáo Xứ Bình Hoàng

Vạn Phúc, Ninh Giang, Hải Dương

 

Giáo Xứ Ðông Lâm

Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Dương

 

Giáo Xứ Mỹ Ðộng

Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương

 

Giáo Xứ Thắng Yên

Thượng Vũ, Kinh Môn, Hải Dương

 

Giáo Xứ Hải Dương

P. Trần Hưng Ðạo, Thành Phố Hải Dương

 

Giáo Xứ Ðồng Xá

Ðồng Gia, Kinh Thành, Hải Dương

 

Giáo Xứ Nghĩa Xuyên

Tam Kỳ, Kim Thành, Hải Dương

 

Giáo Xứ Văn Mạc

Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương

 

Giáo Xứ Hào Xá

Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương

 

Giáo Xứ Nhan Biểu

Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương

 

Giáo Xứ Nhân Nghĩa

Nam Ðồng, Nam Sách, Hải Dương

 

Giáo Xứ Kim Bịch

Nam Chính, Nam Sách, Hải Dương

 

Giáo Xứ Mức Cầu

Thái Tân, Nam Sách, Hải Dương

 

Giáo Xứ Trung Hà

Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

 

Giáo Xứ Ðáp Khê

Nhân Huệ, Chí Linh, Hải Dương

 

Giáo Xứ Mạn Nhuế

Ttr. Nam Sách, Hải Dương

 

Giáo Xứ Phú Lộc

Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải Dương

 

Giáo Xứ Bùi Xá

Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên

 

Giáo Xứ Ðào Xá

Ðào Dương, Ân Thi, Hưng Yên

 

Giáo Xứ An Quý

Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

 

Giáo Xứ Tâm Kim

Phường Thanh Bình, Thành Phố Hải Dương

 

Giáo Xứ Hải Ninh

Xã Kim Tân, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

 

Giáo Xứ An Thuỷ

Xã Hiến Thành, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

 

Giáo Xứ Thuý Lâm

Xã Ðoàn Tùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

 

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

và được bổ túc thêm những Giáo Xứ mới thành lập năm 2006

dựa theo thông tin của TGM Hải Phòng ngày 26/03/2007)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page