Tổng Giáo Phận Hà Nội

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


1679: Ðịa phận Tây Ðàng Ngoài (Hà Nội) được thiết lập

3-12-1924: được đổi tên là Ðịa phận Hà Nội

24/11/1960: được nâng lên bậc Tổng Giáo Phận chính tòa Hà Nội

Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Ðức Giám Mục Phụ Tá Lorensô Chu Văn Minh

Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt (hưu dưỡng)

Ðức Giám Mục Phụ Tá Phaolô Lê Ðắc Trọng (đã qua đời)

Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng (đã qua đời)

Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn (đã qua đời)

Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê (đã qua đời)

Diện tích: 7,000 Km2

Số giáo dân: 282,886

Số Giáo Xứ: 134

Số Linh Mục: 57

Số Nam Tu Sĩ: 11

Số Nữ Tu Sĩ: 231

Số Ðại Chủng Sinh: 46


 

Lược Sử Tổng Giáo Phận Hà Nội

Trang WEB Tổng Giáo Phận Hà Nội

 

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

40 Phố Nhà Chung, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Tel: [84]-(4)-825-4424, [84]-(4)-828-5920, [84]-(4)-828-6728

Fax: [84]-(4)-828-5073

 

Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

40 Phố Nhà Chung, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

 

Hạt Hà Nội

Giáo Xứ Chánh Tòa Hà Nội

40 Phố Nhà Chung, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Tel: (04) 928-6350

 

Giáo Xứ Hàm Long

21 ph61 Hàm Long, P. Phan Chu Trinh, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Tel: (04) 943-9559

 

Giáo Xứ Cửa Bắc

56 Phan Ðình Phùng, P. Quan Thánh, Q. Ba Ðình, TP. Hà Nội

Tel: (04) 733-5450

 

Giáo Xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét)

P. Giáp Bát, Q. Hai Bà Trưn, TP. Hà Nội

 

Giáo Xứ An Thái (Kẻ Bưởi)

P. Bưởi, Q. Ba Ðình, TP. Hà Nội

 

Giáo Xứ Hàng Bột

phố Tôn Ðức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Ðống Ða, TP. Hà Nội

Tel: (04) 732-0347

 

Giáo Xứ Thái Hà (Nam Ðồng)

180/2 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Q. Ðống Ða, TP. Hà Nội

Tel: (04) 851-1239

 

Giáo Xứ Thượng Thụy (Kẻ Bạc)

Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Tel: (04) 838-5617

 

Giáo Xứ Phùng Khoang

Trung Văn, Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel: (04) 553-2985

 

Giáo Xứ Cổ Nhuế (Kẻ Noi)

Cổ Nhuế, Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel: (04) 838-3431

 

Giáo Xứ Ðồng Trì

Tứ Hiệp, Thanh Trì, TP. Hà Nội

Tel: (04) 861-1104

 

Giáo họ Yên Lương

Yên Lương, Thanh Trì, TP. Hà Nội

 

Giáo Xứ Nam Dư

Tứ Hiệp, Thanh Trì, TP. Hà Nội

 

Hạt Hà Tây

Giáo Xứ Thụy Ứng

Ðồng Tháp, Ðan Phượng, Hà Tây

 

Giáo Xứ Giang Xá

Trạm Trôi, Hoài Ðức, Hà Tây

 

Giáo Xứ Cát Thuế

Lễ Cung Hiến Thánh Ðường Giáo Xứ Cát Thuế

Văn Côn, Hoài Ðức, Hà Tây

 

Giáo Xứ Lại Yên

Lại Yên, Hoài Ðức, Hà Tây

 

Giáo Xứ Ðông Lao

Ðông Lao, Hoài Ðức, Hà Tây

 

Giáo Xứ Hà Ðông

P. Lê Lợi, Tx. Hà Ðông, Hà Tây

 

Giáo Xứ Thạch Bích (kẻ Lõi)

Lễ tạ ơn và làm phép nhà thờ thánh Giuse Xóm Mùi, Giáo Xứ Thạch Bích

Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Tỉnh Hà Tây

Tel: (034) 873-624

 

Giáo Xứ Hà Hồi (Kẻ Vồi)

Hà Hồi, Thường Tín, Hà Tây

 

Giáo Xứ Cẩm Cơ

H. Thường Tín, Hà Tây

 

Giáo Xứ Nghĩa Ải (Kẻ Ải)

Hợp Thanh , Mỹ Ðức, Hà Tây

Tel: (034) 847-393

 

Giáo Xứ Ðồng Chiêm

Những biến cố chung quanh vụ đàn áp Giáo dân Ðồng Chiêm

An Phú, Mỹ Ðức, Hà Tây

 

Giáo Xứ Tụy Hiền (Kẻ Sải)

An Tiến, Mỹ Ðức, Hà Tây

 

Giáo Xứ Sơn Lãng (Sơn Miêng)

Hoà Sơn, Ứng Hòa, Hà Tây

Tel: (034) 882-505

 

Giáo Xứ Vân Ðình

Vân Ðình, Ttr. Vân Ðình, Ứng Hòa, Hà Tây

 

Giáo Xứ Canh Hoạch

Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Tây

 

Giáo Xứ Thanh Rang (Rang Soi)

Ðồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Tây

 

Giáo Xứ Thượng Lao

Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Tây

 

Giáo Xứ Phương Trung (Kẻ Chuông)

Phương Trung, Thanh Oai, Hà Tây

 

Giáo Xứ Mỗ Xá

Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Tây

 

Giáo Xứ Ðại Ơn

Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Tây

Tel: (034) 867-048

 

Giáo Xứ Lam Ðiền

Lam Ðiền, Chương Mỹ, Hà Tây

 

Giáo Xứ Tân Hội (Ðồn Vận)

Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Tây

 

Giáo Xứ Yên Kiện

Ðông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây

 

Giáo Xứ Ðoan Nữ (Kẻ Nứa)

An Mỹ, Mỹ Ðức, Hà Tây

Tel: (034) 882-506

 

Giáo Xứ Thượng Lâm

Thượng Lâm, Mỹ Ðức, Hà Tây

 

Giáo Xứ Lưu Xá

Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Tây

 

Giáo Xứ Xuy Xá (Kẻ Gườm)

Xuy Xá, Mỹ Ðức, Hà Tây

 

Giáo Xứ Phúc Lâm

Phúc Lâm, Mỹ Ðức, Hà Tây

 

Giáo Xứ Ðàn Giản (Kẻ Rùa)

Thánh lễ làm phép tân thánh đường giáo họ Thiên Ðông, giáo xứ Ðàn Giản

Thanh Trung, Thanh Oai, Hà Tây

 

Giáo Xứ Trình Xá

Ðỗ Ðộng, Thanh Oai, Hà Tây

 

Giáo Xứ Tân Ðộ (Kẻ Nhầu)

Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Tây

 

Giá Xứ Hà Thao

Sơn Hà, Phú Xuyên, Hà Tây

Tel: (034) 854-774

 

Giáo Xứ Chuyên Mỹ (Kẻ Chuôn)

Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Tây

 

Giáo Xứ Phú Mỹ

Phú Mỹ, Phú Xuyên, Hà Tây

 

Giáo Xứ Lường Xá (Kẻ Lường)

Ðại Thắng, Phú Xuyên, Hà Tây

Tel: (034) 784-837

 

Giáo Xứ Hoàng Nguyên

Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Tây

Tel: (034) 780-020

 

Giáo Xứ Bái Xuyên (Bái Vàng)

Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Tây

Tel: (034) 780-169

 

Giáo Xứ Chằm Hạ

Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Tây

 

Giáo Xứ Hòa Khê

Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Tây

 

Giáo Xứ La Phù

Tân Minh, Thường Tín, Hà Tây

Tel: (034) 852-951

 

Giáo Xứ Từ Châu (Kẻ Trừ)

Liên Châu, Thanh Oai, Hà Tây

 

Hạt Hà Nam

Giáo Xứ Phủ Lý

Phủ Lý, Hà Nam

Tel: (0351) 853-116

 

Giáo Xứ Ngọc Thị

Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

 

Giáo Xứ Ðộng Linh

Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

Tel: (0351) 835-400

 

Giáo Xứ Trác Bát (Bút Ðông)

Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

Tel: (0351) 830-387

 

Giáo Xứ Yên Mỹ

Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

 

Giáo Xứ Dưỡng Thọ

Tiên Phong, Duy Tiên, Hà Nam

 

Giáo Xứ Ðồng Bào

Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

 

Giáo Xứ Mang Sơn

Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam

 

Giáo Xứ Lảnh Trì

Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam

 

Giáo Xứ Bút Sơn

Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

 

Giáo Xứ Ðồng Sơn

Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

 

Giáo Xứ Tân Lang

Tân Son, Kim Bảng, Hà Nam

 

Giáo Xứ Ðại Phú

Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam

 

Giáo Xứ Sở Kiện

Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

Tel: (0351) 880-540

 

Giáo Xứ Lan Mát

Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

 

Giáo Xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)

Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam

Tel: (0351) 887-539

 

Giáo Xứ An Phú (Kẻ Tâng)

Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam

 

Giáo Xứ An Khoái

Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam

 

Giáo Xứ Trung Hiếu

Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam

 

Giáo Xứ Bích Trì (Kẻ Ðầm)

Thanh Nam, Thanh Liêm, Hà Nam

Tel: (0351) 860-679

 

Giáo Xứ Hạ Trang

Liêm Bảo, Thanh Liêm, Hà Nam

 

Giáo Xứ Quan Hạ

Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam

 

Giáo Xứ Mạc Thượng

Chỉnh Lý, Lý Nhân, Hà Nam

 

Giáo Xứ Phú Ða

Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Tel: (0351) 870-095

 

Giáo Xứ Công Xá

Ðồng Lý, Lý Nhân, Hà Nam

 

Giáo Xứ Ðồng Phú

Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam

 

Giáo Xứ Vũ Ðiện

Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam

 

Giáo Xứ Ðồng Yên

Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

 

Giáo Xứ Cao Ðường

Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

 

Giáo Xứ Thượng Vỹ (Khoan Vỹ)

Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

 

Giáo Xứ Vĩnh Ðà (Cao Ðà)

Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam

Tel: (0351) 876-897

 

Giáo Xứ Lý Nhân

Lý Nhân, Lý Nhân, Hà Nam

 

Giáo Xứ Bàng Ba

Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

 

Giáo Xứ Cát Lái

Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam

 

Giáo Xứ Chợ Nội

Ðồng Du, Bình Lục, Hà Nam

 

Giáo Xứ Ngọc Lũ

Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam

 

Giáo Xứ Hà Ngoại (Kẻ Sông)

An Ðỗ, Bình Lục, Hà Nam

 

Giáo Xứ Ðạo Truyền

Ðồn Xá, Bình Lục, Hà Nam

Tel: (0351) 861-605

 

Giáo Xứ An Tập

Bình Lục, Hà Nam

 

Giáo Xứ Bói Kênh

An Lão, Bình Lục, Hà Nam

 

Giáo Xứ Tiêu Hạ (Ðồng Chuối Hạ)

Tiêu Ðộng, Bình Lục, Hà Nam

 

Giáo Xứ Trung Lương

Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam

 

Giáo Xứ Tử Thanh

An Nội, Bình Lục, Hà Nam

 

Giáo Xứ Phú Lương

Ðịnh Xã, Bình Lục, Hà Nam

 

Giáo Xứ Tràng Duệ

Tràng An, Bình Lục, Hà Nam

 

Hạt Nam Ðịnh

Giáo Xứ Nam Ðịnh

Thành phố Nam Ðịnh

Tel: (0350) 844-487

 

Giáo Xứ Phú Ốc

Lộc Hòa, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Tường Loan

Mỹ Tân, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ðào Duyên

Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ðồng Nội

Cộng Hòa, Vụ Bản, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Trình Xuyên (Kẻ Trình)

Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Phú Thứ

Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Ðại Lại (Kẻ Ðại)

Ðại Thắng, Vụ Bản, Nam Ðịnh

Tel: (0350) 821-080

 

Giáo Xứ Lập Thành

Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Xuân Bảng (Kẻ Báng hay Báng Già)

Kim Thái, Vụ Bản, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Bình Cách (Bình Thượng)

Yên Thọ, Ý Yên, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Lỗ Xá

Yên Phú, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Vỉ Nhuế (Kẻ Nấp)

Yên Ðồng, Ý Yên, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Thiện Mỹ

Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Trung Ðồng

Yên Bằng, Ý Yên, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Vĩnh Trị (Kẻ Vĩnh)

Yên Trị, Ý Yên, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ An Lộc (Yên Lộc)

Yên Hồng, Ý Yên, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Vạn Ðiểm

Ttr. Lâm, Ý Yên, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Gia Trạng (Chánh Câu)

Yên Phúc, Ý Yên, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Trại Mới

Mỹ Hưng, Bình Lục, Nam Ðịnh

Tel: (0350) 810-821

 

Giáo Xứ Bảo Long (Chân Ninh)

Mỹ Hà, Bình Lục, Nam Ðịnh

 

Giáo Xứ Hoàng Xá

Hùng Cương, Kim Thi, Hải Hưng

 

Giáo Xứ Mường Tre

Hạ Bì, Lương Sơn, Hòa Bình

 

Giáo Xứ Ðồng Gội

Quất Lâm, Lương Sơn, Hòa Bình

 

Giáo Xứ Ðồng Gianh

Ðồng Cháy, Lạc Thủy, Hòa Bình

 

Giáo Xứ Bến Cuối

Tân Thành, Kim Bôi, Hòa Bình

 

Giáo Xứ Gò Mu

Hợp Thanh, Kim Bôi, Hòa Bình

 

Giáo Xứ Mường Riệc

Hướng Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình

 

Giáo Xứ Hướng Nghĩa (Mường Cát)

Hướng Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình

 

Giáo Xứ Mường Ðổn

Văn Lãng, Lạc Sơn, Hòa Bình

 

Giáo Xứ Vụ Bản

Vụ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình

 

Giáo Xứ Ðồng Cháy

Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page