Tổng Giáo Phận Huế

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


1850: Ðịa phận Bắc Ðàng Trong (Huế) được thiết lậl

3-12-1924: được đổi tên thành Ðịa Phận Huế

24/11/1960: được nâng lên bậc Tổng Giáo Phận Chính tòa Huế

Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng (Hưu dưỡng)

Ðức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể (Hưu dưỡng)

Ðức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền (Ðã qua đời)

Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục (Ðã qua đời)

Ðức Tổng Giám Mục Jean B Urrutia (Ðã qua đời)

Diện tích: 12,227 Km2

Số giáo dân: 65,770

Số Giáo Xứ: 67

Số Linh Mục: 113

Số Nữ Tu Sĩ: 599

Số Nam Tu Sĩ: 73

Chủng sinh dự bị: 215

Ðại chủng sinh: 33


 

Lược Sử Tổng Giáo Phận Huế

Trang WEB Tổng Giáo Phận Huế

 

Tòa Tổng Giám Mục Huế

6 Nguyễn Trường Tộ, Thành Phố Huế

Tel: [84]-(54)-823-100, [84]-(54)-824-937

Fax: [84]-(54)-833-656

E-mail: tgmhue@dng.vnn.vn

 

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Xã Hải Phú, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

 

Nhà Thờ Chánh Tòa Huế

Thành Phố Huế

 

Ðại Chủng Viện Xuân Bích Huế

30 Kim Long, TP. Huế

Tel: (054) 528-230

Fax: (054) 529-265

E-mail: antonhien@pmail.vnn.vn

binhlouis@dng.vnn.vn

mphuy@dng.vnn.vn

 

Hạt Thành Phố

Giáo Xứ A Lưới

SơnThủy, A Lưới, Thừa Thiên - Huế

 

Giáo Xứ Bình Ðiền

Bình Ðiền, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

 

Giáo Xứ An Vân

Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

 

Giáo Xứ Ðá Hàn

Hương Thọ, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

 

Giáo Xứ Ðốc Sơ

Hương Sơ, Thừa Thiên - Huế

 

Giáo Xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Phú nhuận, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Gia Hội

Phú Cát, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Ngọc Hồ

Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên -  Huế

 

Giáo Xứ Thánh Giuse

Viĩh Ninh, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Phú Hậu

Lễ Ðặt Viên Ðá Ðầu Tiên khởi công xây dựng Nhà Thờ Phú Hậu

Phú Hậu, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Phường Ðúc

Phường Ðúc, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Phanxicô

Phú Nhuận, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Phủ Cam

Phước Vĩnh, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Tân Thủy

Tổ 17, Vĩ Dạ, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Tây Linh

Thuận Lộc, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Tây Lộc

146 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Thiên An

Thủy Xuân, Thủy An, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Xuân Long

Kim Long, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Nam Phổ

Nam Thượng, Phú Thượng, Phú Vang

 

Hạt Hương Phú

Giáo Xứ An Truyền

Phú An, Phú Vang, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Dưỡng Mong

Vinh Thái, Phú Vang, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Phù Lương

Ttr. Phú Bài, Hương Thủy, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Lai Ân

Phú Mậu, Phú Vang, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Lương Văn

Thủy Lương, Hương Thủy, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Thần Phù

Thủy Châu, Hương Thủy, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Tiên Nộn

Phú Mậu, Phú Vang, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Tân Mỹ

Phú Tân, Phú Vang, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Cự Lại

Phú Hải, Phú Vang, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Quy Lại

Phú Thanh, Phú Vang, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Nguyệt Biều

Thành Phố Huế

 

Hạt Hương Quảng Phong

Giáo Xứ Dương Sơn

Hương Toàn, Hương Trà, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Ðông Lâm

Quảng Vinh, Quảng Ðiền, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Hương Lâm (1908)

Ðiền Hương, Phong Ðiền, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Kim Ðôi

Vinh Thanh, Phú Vang, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Linh Thủy

Quảng Ngạn, Quảng Ðiền, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Nhất Ðông

Ðiền Hương, Phong Ðiền, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Phú Xuân

Phong Hòa, Phong Ðiền, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Sơn Công

Sơn Công, Hương Vân, Hương Trà, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Tân Sơn

Phong Sơn, Phong Ðiền, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Thạch Bình

Trấn Sịa, Quảng Ðiền, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Thành Công

Quảng Công, Quảng Ðiền, Thành Phố Huế

 

Hạt Hải Vân

Giáo Xứ An Bằng

Hương Toàn, Hương Trà

 

Giáo Xứ Cầu Hai

Lộc Trì, Phú Lộc

 

Giáo Xứ Hà Thanh

Vinh Thanh, Phú Vang

 

Giáo Xứ Hà Úc

Vinh An, Phú Vang

 

Giáo Xứ Lăng Cô

Lăng Cô, Phú Lộc

 

Giáo Xứ Loan Lý

Lăng Cô, Phú Lộc

 

Giáo Xứ Nam Ðông

nam Ðông, Thành Phố Huế

 

Giáo Xứ Nước Ngọt

Lộc Thủy, Phú Lộc

 

Giáo Xứ Phước Tượng

Lộc Trì, Phú Lộc

 

Giáo Xứ Phường Tây

Vinh Hưng, Phú Lộc

 

Giáo Xứ Sao Cát

Lộc Hải, Phú Lộc

 

Giáo Xứ Thừa Lưu

Lộc Tiến, Phú Lộc

 

Giáo Xứ Truồi

Lộc An, Phú Lộc

 

Giáo Xứ Vinh Hòa

Vinh Hiền, Phú Lộc

 

Hạt Quảng Trị

Giáo Xứ Bố Liêu

Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Tri

 

Giáo Xứ Cây Da

Diên Trường, Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị

 

Giáo Xứ Diên Sanh

Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị

 

Giáo Xứ Ðại Lộc

Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị

 

Giáo Xứ Ðông Hà

Ðông Hà, Quảng Trị

 

Giáo Xứ Kẻ Văn

Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị

 

Giáo Xứ La Vang

Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị

 

Giáo Xứ Mỹ Chánh

Hải Chánh, Hải Lăng, Quảng Trị

 

Giáo Xứ Thuận Nhơn

Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị

 

Giáo Xứ Trí Bưu

Phường 2, Quảng trị

 

Giáo Xứ Ngô Xá

Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị

 

Giáo Xứ Phước Tuyền

Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị

 

Giáo Xứ An Ðôn

Triệu Thương, Triệu Phong, Quảng Trị

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page