Giáo Phận Hưng Hóa

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


1895: Ðịa Phận Ðoài (Hưng Hóa) được thiết lập

3-12-1924: được đổi tên là Ðịa phận Hưng Hóa

24/11/1960: được nâng lên bậc Giáo phận Chính tòa Hưng Hóa

Ðức Giám Mục Gioan Maria Vũ Tất

Ðức Giám Mục Phụ Tá Alphongsô Nguyễn Hữu Long

Ðức Giám Mục Antôn Vũ Huy Chương

Ðức Giám Mục Giuse Nguyễn Phụng Hiếu (qua đời)

Ðức Giám Mục Giuse Phạm Thế Hinh (qua đời)

Ðức Giám Mục Phêrô Nguyễn Huy Quang (qua đời)

Diện tích: 54,352 Km2

Số giáo dân: 192,283

Số Giáo Xứ: 87

Số Linh Mục: 30

Số Nữ Tu Sĩ: 115

Ðại chủng sinh: 37

Chủng sinh dự bị: 105


 

Trang WEB Giáo Phận Hưng Hóa

Lược Sử Giáo Phận Hưng Hóa

 

Tòa Giám Mục Hưng Hóa

Hưng Hóa, Thị Xã Sơn Tây, Hà Tây

Tel: [84]-(34)-861-174; [84]-(34)-832-453

Fax: [84]-(34)-834-461

E-mail: tgmhh@hn.vnn.vn

 

Nhà Thờ Chánh Tòa Hưng Hóa

Thị Xã Sơn Tây, Hà Tây

 

Hạt Sơn Tây - Hòa Bình, Sơn La

Giáo Xứ Vĩnh Lộc (5 họ đạo)

Phùng Há, Thạch Thất, Hà Tây

Tel: (034) 672-490

 

Giáo Xứ Trại Ro (6 họ đạo)

Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, Hà Tây

 

Giáo Xứ Hoàng Xá

Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Tây

 

Giáo Xứ Phú Nghĩa (11 họ đạo)

Phú Kim, Thạch Thất, Hà Tây

 

Giáo Xứ Sơn Tây (3 họ đạo)

5 Lê Lợi, Tx. Sơn Tây, Hà Tây

Tel: (034) 834-794

 

Giáo Xứ Sơn Lộc (10 họ đạo)

Trung Sơn Trầm, Tx. Sơn Tây, Hà Tây

 

Giáo Xứ Hòa Bình (11 họ đạo)

Tx. Hòa Bình, Hòa Bình

 

Giáo Xứ Mộc Châu

Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La

 

Giáo Xứ Sơn La

Tx. Sơn La, Sơn La

 

Giáo Xứ Tĩnh Lam (10 họ đạo)

Ðại Thành, Quốc Oai, Hà Tây

Tel: (034) 843-290

 

Giáo Xứ Bách Lộc (12 họ đạo)

Tx. Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Tây

Tel: (034) 834-809

 

Giáo Xứ Hạ Hiệp (11 họ đạo)

Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Tây

 

Giáo Xứ Thanh Mạc

Thanh Ða, Phúc Thọ, Hà Tây

 

Giáo Xứ Vĩnh Thọ (9 họ đạo)

Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Tây

 

Giáo Xứ Phú Nghĩa (3 họ đạo)

Thụy An, Ba Vì, Hà Tây

 

Hạt Tuyên Quang

Giáo Xứ Tuyên Quang (18 họ đạo)

Núi Cố, P. Minh Khai, Tx. Tuyên Quang, Tuyên Quang

Tel: (027) 851-976

 

Giáo Xứ Tân Quang (3 họ đạo)

Ttr. Bắc Quang, Hà Giang

 

Giáo Xứ Hà Giang (3 họ đạo)

Tx. Hà Giang, Hà Giang

 

Giáo Xứ Hàm Yên

Ttr. Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang

 

Giáo Xứ Phú Lâm

Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang

 

Giáo Xứ Trại Cỏ (14 họ đạo)

Nghinh Xuyên, Ðoan Hùng, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Vân Du

Vân Du, Ðoan Hùng, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Lã Hoàng (2 họ đạo)

Chi Ðám, Ðoan Hùng, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Ðồng Ðam (6 họ đạo)

Quế Lâm, Ðoan Hùng, Phú Thọ

 

Hạt Lào Cai - Lai Châu - Ðiện Biên

Giáo Xứ Sa Pa (7 họ đạo)

Ttr. Sa Pa, Lào Cai

 

Giáo Xứ Bảo Yên (4 họ đạo)

Ttr. Phố Ràng, Bảo Yên, lào Cai

 

Giáo Xứ Phố Lu (6 họ đạo)

Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai

 

Giáo Xứ Cốc Lếu (9 họ đạo)

P. Cốc Lếu, Tx. Lào Cai, Lào Cai

 

Giáo Xứ Lai Châu

Tx. Lai Châu, Lai Châu

 

Giáo Xứ Ðiện Biên

Tp. Ðiện Biên, Ðiện Biên

 

Nhà Thờ Lào Cai

Thị Xã Lào Cai, Tỉnh Lao Cai

 

Hạt Yên Bái

Giáo Xứ Yên Bái (13 họ đạo)

P. Hồng Hà, Tx. Yên Bái, Yên Bái

Tel: (029) 862-917

 

Giáo Xứ Giàng La Pán

Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái

 

Giáo Xứ Phúc Lộc

Phúc Lộc, Trấn Yên, Yên Bái

 

Giáo Xứ Mậu Ðông

Mậu Ðông, Văn Yên, Yên Bái

 

Giáo Xứ Yên Hưng

Yên Hưng, Văn Yên, Yên Bái

 

Giáo Xứ Lang Thíp

Lang Thíp, Văn Yên, Yên Bái

 

Giáo Xứ Mỹ Hưng

Mỹ Hưng, Trấn Yên, Yên Bái

 

Giáo Xứ Yên Bình (5 họ đạo)

Vĩnh Kiên, Yên Bình, Yên Bái

 

Giáo Xứ Hán Ða (4 họ đạo)

Hán Ðà, Yên Bình, Yên Bái

 

Giáo Xứ Phình Hồ (16 họ đạo)

Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái

 

Giáo Xứ Vĩnh Quang

Ttr. Liên Sơn, Văn Chấn, Yên Bái

 

Giáo Xứ Nghĩa Lộ

Tx. Nghĩa Lộ, Yên Bái

 

Giáo Xứ Ðồng Lú

Nông trường Chè Nghĩa Lộ, Yên Bái

 

Giáo Xứ Nhân Nghĩa (10 họ đạo)

Báo Ðáp, Trấn Yên, Yên Bái

 

Giáo Xứ Mông Sơn (5 họ đạo)

Mông Sơn, Yên Bình, Yên Bái

 

Giáo Xứ Trúc Lâu (4 họ đạo)

Trúc Lâu, Lục Yên, Yên Bái

 

Giáo Xứ Yên Thịnh (2 họ đạo)

An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái

 

Giáo Xứ Ðại Phác

Ðại Phác, Văn Yên, Yên Bái

 

Giáo Xứ Yên Phú (2 họ đạo)

Yên Phú, Văn Yên, Yên Bái

 

Giáo Xứ Yên Hợp

Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái

 

Giáo Xứ Xuân Ái (2 họ đạo)

Xuân Ái, Văn Yên, Yên Bái

 

Giáo Xứ Mậu A (7 họ đạo)

Ttr. Mậu A, Văn Yên, Yên Bái

 

Hạt Tây-Nam Phú Thọ

Giáo Xứ Hoàng Xá (2 họ đạo)

Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Thủy Trạm (4 họ đạo)

Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Trại Sơn (4 họ đạo)

Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Lương Sơn (3 họ đạo)

Lương Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Phù Lao (4 họ đạo)

Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Xuân Dương (7 họ đạo)

Xuân Dương, Thanh Thủy, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Ðồn Vàng (12 họ đạo)

Sơn Hùng, Thanh Sơn, Phú Thọ

 

Hạt Tây-Bắc Phú Thọ

Giáo Xứ Yên Tập (5 họ đạo)

Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Tạ Xá (8 họ đạo)

Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Ro Lục (8 họ đạo)

Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ

Tel: (0210) 889-398

 

Giáo Xứ Mộ Xuân (4 họ đạo)

Xuân An, Yên Lập, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Dư Ba (15 họ đạo)

Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ

Tel: (0210) 887-038

 

Giáo Xứ Ngô Xá

Ngô Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Phượng Vĩ (3 họ đạo)

Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Bằng Giã (5 họ đạo)

Bằng Giã, Cẩm Khê, Phú Thọ

 

Hạt Ðông-Nam Phú Thọ

Giáo Xứ Nỗ Lực (11 họ đạo)

Thụy Vân, Tp. Việt Trì, Phú Thọ

Tel: (0210) 848-092

 

Chuẩn Xứ Việt Trì (2 họ đạo)

Tiên Cát, Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Hà Thạch (8 họ đạo)

Hà Thạch, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Thạch Sơn (4 họ đạo)

Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Tiên Kiên (4 họ đạo)

Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Hiền Quan (8 họ đạo)

Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Hưng Hóa (TGM cũ) (3 họ đạo)

Hưng Hóa, Tam Nông, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Làng Lang (8 họ đạo)

Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Phù Lỗ (3 họ đạo)

Ttr. Phù Lỗ, Phù Ninh, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Gia Thành (3 họ đạo)

Gia Thành, Lâm Thao, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Vân Ðồn (9 họ đạo)

Vân Ðồn, Ðoàn Hùng, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Chiêu Ứng (2 họ đạo)

Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Ðồng Xa (4 họ đạo)

Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Phi Ðình (3 họ đạo)

Ấm Thượng, Hà Hòa, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Vân Khê (4 họ đạo)

Vân Thê, Thanh Ba, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Trù Mật (8 họ đạo)

Văn Lung, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Phú Thọ

Tx. Phú Thọ, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Ðức Phong

Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ

 

Giáo Xứ Bồng Lạng

Hợp Hải, Lâm Thao, Phú Thọ

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page