Giáo Phận Kontum

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


18-1-1932: Ðịa Phận Kontum được thiết lập

24/11/1960: được nâng lên bậc Giáo phận Chính tòa Kontum

Ðức Giám Mục Aloisio Nguyễn Hùng Vị

Ðức Giám Mục Micae Hoàng Ðức Oanh (Hưu Dưỡng)

Ðức Giám Mục Phêrô Trần Thành Chung (Hưu Dưỡng)

Ðức Giám Mục Alexi Phạm Văn Lộc (qua đời)

Ðức Giám Mục Paul Léon Seitz Kim (qua đời)

Các Ðức Giám Mục thuộc hội Thừa Sai Paris (qua đời)

Diện tích: 25,110 Km2

Số giáo dân: 203,723

Số Giáo Xứ: 68

Số Linh Mục: 42

Số Nữ Tu Sĩ: 191

Ðại chủng sinh: 27

 


 

Lược Sử Giáo Phận Kontum

Trang WEB Giáo Phận Kontum

 

Tòa Giám Mục Kontum

56 Trần Hưng Ðạo, P Thắng Lợi, Tx. Kontum, Tỉnh Kontum

Tel: [84]-(60)-862-372

E-mail: tgmktum@dng.vnn.vn

 

Nhà Thờ Chính Tòa Kontum

13 Nguyễn Huệ, P. Thống Nhất, Tx Kontum, Tỉnh Kontum

E-mail: chinhtoa@dng.vnn.vn

 

Chủng Viện Thừa Sai Kontum

56 Trần Hưng Ðạo, TP Kontum, Tỉnh Kontum

 

Hạt Kontum

Giáo Xứ Kon Hring và 14 họ đạo

thôn Kon Hring, xã Diên Bình, H. ÐăkHà, tỉnh Kontum

 

Giáo Xứ Kon Kơla và 13 họ đạo

thôn Kon Kơla, xã ÐăkPơxi, H. ÐăkHà, tỉnh Kontum

 

Giáo Xứ Kon Robang và 4 họ đạo

thôn Kon Rơbang, xã Vinh Quang, Kontum

Tel: (060) 864-992

 

Giáo Xứ ÐăkWơk và 13 họ đạo

thôn ÐăkWơh, xã Hamong, H. Ðăkhà, tỉnh Kontum

 

Giáo Kon Trang và 6 họ đạo

thôn Kon Trang Mơnei, xã Dakla, H. ÐăkHà, tỉnh Kontum

 

Giáo Xứ Pơlei Jơrâp

thôn Pơlei Jơrâp, xã Ya Chim, Tx. Kontum

Tel: (060) 862-372

 

Giáo Xứ Phương Hòa

Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Phương Hòa

thôn Phương Hòa, xã Ðoàn Kết, tỉnh Kontum

Tel: (060) 863-314

 

Giáo Xứ Trung Nghĩa

xã Hòa Bình, Tx. Kontum

 

Giáo Xứ Tân Phú

xã Hòa Bình, Tx. Kontum

 

Giáo Xứ Mang La và 6 họ đạo

Xã Ngọc Bay, Tx. Kontum

Tel: (060) 862-372

 

Giáo Xứ Pơlei Kơbei và 18 họ đạo

Kontum

 

Giáo Xứ Chính Tòa và 6 họ đạo

13 Nguyễn Huệ, P. Thống Nhất, Tx. Kontum

 

Giáo Xứ Kon Bơbăn và 11 họ đạo

thôn Kon Bơbăn, xã Ngọc Réo, H. ÐăkHà, tỉnh Kontum

 

Giáo Xứ ÐăkKơla và 12 làng

thôn ÐăkBlái, xã ÐăkAng, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kontum

 

Giáo Xứ Kon Xơmluh và 21 họ đạo

thôn Kon Xơmluh, xã Tơre, H. Kon Rẫy, tỉnh Kontum

Tel: (060) 862-084

 

Giáo Xứ Kon Mah và 8 họ đạo

thôn Kon Mah, xã hà tây, H. Chư Pah, tỉnh Gia Lai

 

Giáo Xứ Kon Mahar và 4 họ đạo

thôn Kon Mahar, xã Hà Ðông, H. Chư Pah, Gia Lai

 

Giáo Xứ ÐăkMot và 38 làng (thôn)

thôn ÐăkMot, Ttr. PleiKan, H. Ngọc Hồi, tỉnh Kontum

 

Giáo Xứ ÐăkChô và 11 họ đạo

thôn ÐăkChô, xã Ngọc Tụ, H. ÐăkTô, tỉnh Kontum

 

Giáo Xứ Kon Hơnong và 37 làng

thôn Kon Hơnong, xã ÐăkTơkan, H. ÐăkTô, tỉnh Kontum

 

Giáo Xứ Kon Jơdreh

xã ÐăkBla, Tx. Kontum

Tel: (060) 861-653

 

Giáo Xứ Kon Mơnei Xơlam

xã ÐăkBla, Tx. Kontum

 

Giáo Xứ Kon Mơnei Kơtu

xã ÐăkBla, Tx. Kontum

 

Giáo Xứ Kon Jơri Xut

xã ÐăkBla, Tx. Kontum

 

Giáo Xứ Kon Hơring Nao

xã ÐăkBla Tx. Kontum

 

Giáo Xứ Kon Kơpat

xã ÐăkBla, Tx. Kontum

 

Giáo Xứ Kon Rơlang

xã Ðăk Bla, Tx. Kontum

 

Giáo Xứ Kon Drei

xã ÐăkBla, Tx. Kontum

 

Giáo Xứ Phương Quý

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kỷ Niệm 120 Năm (1887-2007)

xã Vĩnh Quang, Tx. Kontum

Tel: (060) 861-933

 

Giáo Xứ Kon Hngo Kôtu và 6 họ đạo

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kỷ Niệm 120 Năm (1887-2007)

xã Vinh Quang, Tx. Kontum

 

Giáo Xứ Pơlei Rơhai và 11 làng

thôn Plei Rơhai, P. Lê Lợi, Tx. Kontum

Tel: (060) 864-220

 

Giáo Xứ Pơlei Tơwer

Plei Hreng, xã Hòa Phú, H. Chư Pah, tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ Phương Nghĩa

P. Thắng Lợi, Tx. Kontum

Tel: (060) 864-283

 

Giáo Xứ Tân Hương

P. Thống Nhất, Tx. Kontum

Tel: (060) 864-262

 

Giáo Xứ Võ Lâm

tổ Quang Trung, P. Quang Trung, Tx. Kontum

Tel: (060) 864-094

 

Hạt Pleiku

Giáo Xứ Phú Bổn và 11 họ đạo

Ttr. Ayun Pa, H. Ayun Pa, tỉnh Gialai

Tel: (059) 852-282

 

Giáo Xứ Ðức An

20 Wưu, Phường Ia Kring, TP. Pleiku

Tel: (059) 824-838

 

Giáo Xứ Biển Hồ Trà (Sêđăng)

xã Nghĩa Hòa, H. Chư Pah, tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ Ninh Ðức và 5 họ đạo

tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ Phú Thọ

xã An Phú, Tp. Pleiku

Tel: (059) 861-130

 

Giáo Xứ An Mỹ và 2 họ đạo

thôn An Mỹ, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ Châu Khê và các họ đạo

xã ÐăkIa, H. Mang Yang, tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ Lệ Cần và các họ đạo

xã Tân Bình, H. ÐăkÐoa, tỉnh Gia Lai

 

Giáo Xứ Phú Yên và các họ đạo

xã H'Ra, H.Mang Yang, tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ Ðức Hưng

xã Thăng Hưng, H Chư Prông, tỉnh Gialai

Tel: (059) 843-836

 

Giáo Xứ Thanh Bình

xã Thanh Bình, H. Chư Prông, tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ Plei Ngol Khop

Ttr. Cuty, Ðức Cơ, tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ An Khê

198 Quang Trung, Ttr. An Khê, H. An Khê, tỉnh Gialai

Tel: (059) 832-399

 

Giáo Xứ Chợ Ðồn

Ttr. An Khê, H. An Khê, tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ Thăng Thiên

2 Quang Trung, Tây Sơn, TP. Pleiku

Tel: (059) 824-713

 

Giáo Xứ Hiếu Ðạo

P. Yên Ðổ, TP. Pleiku, tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ Hiếu Nghĩa

P. Yên Ðổ, TP. Pleiku, tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ Thánh Tâm

542 Hùng Vương, Hội Phú, TP. Pleiku

Tel: (059) 823-408

 

Giáo Xứ La Sơn và các họ đạo

xã Ia Băng, ÐăkÐoa, tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ Phú Mỹ và các họ đạo

thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, H. Chư Prông, tỉnh Gialai

 

Trung Tâm Truyền Giáo Bon Ma Djơng và 16 họ đạo

Ttr. Ayun Pa, Ayun Pa, tỉnh Gialai

Tel: (059) 852-337

 

Giáo Xứ An Sơn và các họ đạo

xã Tân An, H. An Khê, tỉnh Gialai

Tel: (059) 832-404

 

Giáo Xứ Ðồng Sơn và các họ đạo

xã Cư An, H. An Khê, tỉnh Gialai

 

Trung Tâm Truyền Giáo Pleichuet và 68 họ đạo

xã Chu Ă, TP. Pleiku, tỉnh Gialai

Tel: (059) 861-064

 

Giáo Xứ Tiên Sơn và 13 họ đạo

xã Tân Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Tel: (059) 863-178

 

Giáo Xứ Hòa Bình

xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ Lệ Chí và 7 họ đạo

xã Nam Yang, H. ÐăkÐoa, tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ Trà Ða

xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gialai

 

Trung Tâm Truyền Giáo Pleiky và 11 họ đạo

xã Nhơn Hòa, Ia Le, Ia Hleo; Ia Sôp; Ia Phang, H. Chư Sê, tỉnh Gialai

Tel: (059) 850-465

 

Giáo Xứ Mỹ Thạch và các họ đạo

Ttr. Chư Sê, H. Chư Sê, tỉnh Gialai

Tel: (059) 885-207

 

Giáo Xứ Phú Nhơn và các họ đạo

xã Nhơn Hòa, H. Chư Sê, tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ Phú Quang và các họ đạo

thôn Phú Quang, xã H'Ru, H. Chư Sê, tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ Ngô Sơn

xã Chư Jôr, huyện Chư Pah, tỉnh Gialai

 

Giáo Xứ Ha Bầu

xã Chư Ðang R'ya, huyện Chư Pah, tỉnh Gialai

 

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page