Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Kontum

 

Khẩu Hiệu : "Cha Chúng Con"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

23/10/1938

Sinh

Tại Hà Tây, Hà Nội

22/12/1968

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận Kontum

16/07/2003

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Kontum, Việt Nam

28/08/2003

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Kontum, Việt Nam

7/10/2015

Hưu Dưỡng

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Kontum, Việt Nam

 

Phỏng vấn Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh Giám mục Giáo Phận Kontum

ÐTC chấp thuận đơn về hưu của Ðức Cha Hoàng Ðức Oanh và bổ nhiệm tân Giám Mục Vĩnh Long

Tường thuật Thánh Lễ Tấn Phong Ðức Tân Giám Mục Hoàng Ðức Oanh

ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Tân Giám Mục Hoàng Ðức Oanh

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page