Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


1915:  Ðịa phận Lạng Sơn được thiết lập

24/11/1960: được nâng lên bậc Giáo Phận Chính Tòa Lạng Sơn Cao Bằng

Ðức Giám Mục Giuse Châu Ngọc Tri

Ðức Giám Mục Giuse Ðặng Ðức Ngân

Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt

Ðức Giám Mục Vinh Sơn Phạm Văn Dụ (qua đời)

Ðức Giám Mục André Jacq, O.P (qua đời)

Ðức Giám Mục F. Hedde, O.P. (qua đời)

Diện tích: 17,815 Km2

Số giáo dân: 2,500

Số Giáo Xứ: 11

Số Linh Mục: 4

Số Nữ Tu Sĩ: 7


 

Lược Sử Giáo Phận Lạng Sơn

Trang WEB Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng

 

Tòa Giám Mục Lạng Sơn

2 phố Văn Miếu, P. Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Tel: [84]-(25)-810-367; [84]-(913)-298-832

Fax: [84]-(25)-810-632

 

Giáo Xứ Chánh Tòa Lạng Sơn (Nhà Thờ Cửa Nam)

Giáo Xứ Chánh Tòa Lạng Sơn (Nhà Thờ Cửa Nam)

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Lạng Sơn

P. Chi Lăng, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Tel: (025) 810-367, (025) 810-326

Fax: (025) 810-632

 

Tỉnh Lạng Sơn

Giáo Xứ Chính Tòa (Nhà Thờ Cửa Nam)

P. Chi Lăng, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Tel: (025) 810-367, (025) 810-326

Fax: (025) 810-632

 

Giáo Xứ Mỹ Sơn

P. Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn

Tel: (025) 878-819

 

Giáo Xứ Ngạn Sơn

P. Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn

Tel: (025) 871-408

 

Giáo Xứ Lộc Bình (không còn nhà xứ)

Ttr. Lộc Bình, Lạng Sơn

Tel: (025) 840-048

 

Giáo Xứ Bản Quấn (không còn nhà thờ, nhà xứ)

Từ Ðoạn, Lộc Bình, Lạng Sơn

 

Giáo Xứ Bản Lìm

Gia Cát, Cao Lộc, Lạng Sơn

Tel: (025) 875-950

 

Giáo Xứ Ðồng Ðăng (không còn nhà thờ, nhà xứ)

Ttr. Ðồng Ðăng, Cao Lộc, Lạng Sơn

Tel: (025) 851-307

 

Giáo Xứ Hạ Lũng (không còn nhà thờ)

Cỏn Toòng, Văn Thụ, Cao Lộc, Lạng Sơn

 

Giáo Xứ Na Sầm (Na Cham, nhà thờ đổ nát)

Ttr. Na Sầm, Văn Lãng, Lạng Sơn

 

Giáo Xứ Lũng Thuông (không còn nhà thờ)

Lũng Thuông, Trùng Quán, Văn Lãng, Lạng Sơn

 

Giáo Xứ Ðồng Mỏ (không còn nhà thờ, nhà xứ)

Ttr. Ðồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn

 

Giáo Xứ Thất Khê

Ttr. Thất Khê, Tràng Ðịnh, Lạng Sơn

Tel: (025) 883-626

 

Tỉnh Cao Bằng

Giáo Xứ Thanh Sơn

P. Sông Hiến, Tx. Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Tel: (026) 853-630

 

Giáo Xứ Cao Bình

P. Cao Bình, Tx. Cao Bằng, Cao Bằng

Tel: (026) 860-252

 

Giáo Xứ Tinh Túc (không còn nhà thờ, nhà xứ)

Ttr. Nguyên Bình, Cao Bằng

 

Giáo Xứ Quảng Uyên (không còn nhà thờ, nhà xứ)

Ttr. Quảng Uyên, Quảng Hòa, Cao Bằng

Tel: (026) 820-031

 

Giáo Xứ Tà Lùng (nhà thờ xây lại 1992, nhà xứ không còn)

Ttr. Tà Lùng, Phục Hòa, Cao Bằng

Tel: (026) 824-333

 

Giáo Xứ Bó Tờ (nhà thờ và nhà xứ xây lại 1990)

Tà Lùng, Quảng Hòa, Cao Bằng

Tel: (026) 822-117

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page