Giáo Phận Thanh Hóa

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


7-5-1932: Ðịa Phận Thanh Hóa được thiết lập

24/11/1960: được nâng lên bậc Giáo phận Chính tòa Thanh Hóa

Ðức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Ðức Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm (qua đời)

Ðức Giám Mục Phêrô Phạm Tần (qua đời)

Diện tích: 11,168 Km2

Số giáo dân: 128,206

Số Giáo Xứ: 46

Số Linh Mục: 43

Số Nữ Tu Sĩ: 164

Chủng sinh: 45


 

Lược Sử Giáo Phận Thanh Hóa

Trang WEB Giáo Phận Thanh Hóa

 

Tòa Giám Mục Thanh Hóa

50 Nguyễn Trường Tộ, Thị Xã Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Tel: [84]-(37)-853-138

Fax: [84]-(37)-855-176

E-mail: tgmth@hn.vnn.vn

 

Nhà Thờ Chánh Tòa Thanh Hóa

232A dường Trường Thi, Thành Phố Thanh Hóa

Tel: (037) 855-536

 

Hạt Thanh Hóa

Giáo Xứ Chính Tòa

232A dường Trường Thi, Thành Phố Thanh Hóa

Tel: (037) 855-536

 

Giáo Xứ Cổ Ðịnh

Tân Minh, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Tel: (037) 563-087

 

Giáo Xứ Ða Minh

Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hóa

Tel: (037) 863-808

 

Giáo Xứ Hà Nhuận

Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Tel: (037) 867-734

 

Giáo Xứ Ngọc Lẫm

Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hóa

 

Giáo Xứ Phú Bình

Ðông Ninh, Ðông Sơn, Thanh Hóa

Tel: (037) 820-715

 

Giáo Xứ Phúc Lãng

Quảng Trường, Quảng Xương, Thanh Hóa

 

Giáo Xứ Toàn Tân

Ðông Tiến, Ðông Sơn, Thanh Hóa

Tel: (037) 820-985

 

Hạt Ba Làng

Giáo Xứ Ba Làng

Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Tel: (037) 861-139

 

Giáo Xứ Ðông Yên

Hùng Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

 

Giáo Xứ Hoài Yên

Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Tel: (037) 619-382

 

Giáo Xứ Kiến An

Thượng Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa

 

Giáo Xứ Tân Ðạo

Phú Nhuận, Như Xuân, Thanh Hóa

 

Giáo Xứ Thanh Thủy

Trúc Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Tel: (037) 617-049

 

Giáo Xứ Thái Yên

Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa

 

Giáo Xứ Thượng Chiểu

Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

 

Hạt Nga Sơn

Giáo Xứ Bạch Câu

Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa

Tel: (037) 872-419

 

Giáo Xứ Chính Nghĩa

Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa

 

Giáo Xứ Ðiền Hộ

Nga Ðiền, Nga Sơn, Thanh Hóa

Tel: (037) 652-021

 

Giáo Xứ Ðông Quang

Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa

Tel: (037) 836-526

 

Giáo Xứ Kẻ Rừa

Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa

Tel: (037) 760-120

 

Giáo Xứ Liên Nghĩa

Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hóa

Tel: (037) 862-305

 

Giáo Xứ Phước Nam

Nga Ðiền, Nga Sơn, Thanh Hóa

 

Giáo Xứ Tân Hải

Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa

 

Giáo Xứ Tam Tổng

Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa

Tel: (037) 653-303

 

Hạt Sông Mã

Giáo Xứ Bằng Phú

Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh Hóa

 

Giáo Xứ Kẻ Bền

Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Tel: (037) 840-050

 

Giáo Xứ Ngọc Sơn

Ðịnh Tường, Yên Ðịnh, Thanh Hóa

Tel: (037) 869-155

 

Giáo Xứ Nhân Lộ

Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Tel: (037) 870-251

 

Giáo Xứ Phong Ý

Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Tel: (037) 846-014

 

Giáo Xứ Quần Xá

Quý Lộc, Yên Ðịnh, Thanh Hóa

Tel: (037) 843-210

 

Giáo Xứ Vân Lung

Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa

Tel: (037) 870-309

 

Hạt Sông Chu

Giáo Xứ Bích Phương

Xuân Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Tel: (037) 833-460

 

Giáo Xứ Ðạt Giáo

Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

 

Giáo Xứ Kẻ Ðầm

Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa

 

Giáo Xứ Kẻ Láng

Xuân Trường, Xuân Thọ, Thanh Hóa

 

Giáo Xứ Kẻ Vàng

Yên Thịnh, Yên Ðịnh, Thanh Hóa

 

Giáo Xứ Hữu Lễ

Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Tel: (037) 834-084

 

Giáo Xứ Phúc Ðịa

Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Tel: (037) 539-230

 

Hạt Mỹ Ðiện

Giáo Xứ Ða Phạn

Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

Tel: (037) 832-126

 

Giáo Xứ Ðại Tiền

Hoằng Ðịa, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 

Giáo Xứ Mỹ Ðiện

Văn Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

Tel: (037) 831-327

 

Giáo Xứ Ngọc Ðỉnh

Hoằng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 

Giáo Xứ Sầm Sơn

Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa

Tel: (037) 822-038

 

Giáo Xứ Tiên Thôn

Hà Ðông, Hà Trung, Thanh Hóa

Tel: (037) 624-601

 

Giáo Xứ Trinh Hà

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Tel: (037) 866-280

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page