Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Giám Mục Giáo Phận Vinh

 

Khẩu Hiệu : "Sự Thật Và Tình Yêu"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

2/02/1945

Sinh

Tại Làng Anh, Nghệ An

8/08/1972

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Dòng Ða Minh, Việt Nam

13/05/2010

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vinh, Việt Nam

23/07/2010

Thụ Phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Vinh, Việt Nam

 

Lời chúc mừng Tân Giám mục của Linh mục Phanxicô Xaviê Võ Thanh Tâm

Lời chúc mừng Tân Giám mục của ÐTGM Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Bài giảng Lễ Tấn phong Giám mục GP Vinh của ÐTGM Nguyễn Như Thể

Lời Cảm tạ của Ðức Giám mục Nguyễn Thái Hợp sau Lễ Tấn phong

Thánh Lễ tấn phong tân Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Bài phát biểu của Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp ngày về Giáo Phận Vinh

Giáo phận Vinh long trọng đón Ðức Tân Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Lịch Sử Giáo Xứ Làng Anh Quê Hương ÐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Trích lược tiểu sử đức tân Giám Mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Ðức Thánh Cha Bổ Nhiệm Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp làm Tân Giám Mục Vinh

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page