Tân Ban Chấp Hành

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐGM Phaolô Nguyễn Văn Hòa

Tân Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

 

Hà Nội 22/09/2001 - Tân Ban Chấp Hành Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam với sự hiện diện của 29 Giám Mục và hai Linh Mục Giám Quản Giáo Phận Hưng Hoá và Hải Phòng đã kết thúc khóa họp thường niên vào hôm 22/9/2001. Hội Ðồng đã bầu ban Chấp hành mới, đồng thời đặt thêm 4 ủy ban mới: Phúc Âm Hóa, Giáo Lý, Văn Hóa và Bác Ái Xã Hội.

 

Sau đây là danh sách tân ban Thường Vụ:

 

Chủ Tịch HÐGMVN : Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Giáo Phận Nha Trang, thay thế Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng.

Phó Chủ Tịch : Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - Tổng Giám Mục Giáo Phận Sàigòn

Tổng Thư Ký : Ðức Giám Mục Phêrô Nguyễn Soạn, Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn, thay thế Ðức Cha Bartholomeo Nguyễn Sơn Lâm, giáo phận Thanh Hóa.

Phó Tổng Thư Ký : Ðức Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám Mục Giáo Phận Lạng Sơn.

 

Ngoài ra, còn có 09 ủy ban giám mục như sau:

 

1. Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Lý : Ðức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho.

2. Chủ Tịch Ủy Ban Phụng Tự : Ðức Giám Mục Phêrô Bùi Ðình Tứ, Giám Mục Giáo Phận Phú Cường.

3. Chủ Tịch Ủy Ban Thánh Nhạc : Ðức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho, Giám Mục phó Giáo Phận Nha Trang.

4. Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Sĩ Chủng Sinh : Ðức Giám Mục Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, Giám Mục Giáo Phận Ðà Nẵng.

5. Chu Tịch Ủy Ban Tu Sĩ : Ðức Giám Mục Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu.

6. Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dân : Ðức Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Giám Mục Giáo Phận Thái Bình.

7. Chủ Tịch Ủy Ban Phúc Âm Hoá : Ðức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Ðà Lạt.

8. Chủ Tịch Ủy Ban Văn Hoá : Ðức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống- Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sàigòn.

9. Chủ Tịch Ủy Ban Bác Ái Xã Hội : Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Giám Mục phó Giáo Phận Phan Thiết.

Truớc đây, chỉ có 4 Ủy Ban Giám Mục như sau:

(1) Ủy ban Phụng Vụ,  (2) Ủy BanThánh Nhạc,  (3) Ủy Ban Linh Mục Tu Sĩ, Chủng sinh. Và (4) Ủy ban Giáo Dân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page